Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Zamiast nowoczesnej drogi „mijanki” do ZZO w Olszowej

W celu umożliwienia dojazdu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów zgromadzenie wspólników spółki Inwestor zdecydowało o budowie „mijanek” na drodze Krążkowy-Kierzno.

 

Losy drogi do ZZO

Prezes Inwestora Tomasz Spychalski przedstawił zarys najważniejszych dokumentów dotyczących kwestii budowy i dojazdu do ZZO. Oto niektóre z nich.

-13.01.2010r. – powołanie Zespołu ds. pracowania projektu budowy ZZO w Olszowej

-18.05.2010r. – podpisanie umowy z firmą EKOTAB Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej oraz stacji przeładunkowej w miejscowości Smolna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – Urząd Miasta i Gminy Kępno

-10.08.2010r – podpisanie umowy Burmistrza MiG Kępno z firmą PROGRESS KONSULTING sp. z o.o. z Wrocławia dot. opracowania Studium Wykonalności projektu

-22.09.2010r – złożono wniosek o dofinansowanie w którym wnioskodawcą i beneficjentem jest „Inwestor-Kępno” Sp.z o.o.

Powyżej przedstawione dokumenty dotyczą drogi (dojazdowej do ZZO) jednokierunkowej o długości 2,266km, szerokości 3,5 – 4 metry, od byłej drogi krajowej nr 8 do zakładu. Uzyskano na nią dofinansowanie.

Równocześnie toczyły się prace nad projektem szerszej (5 – 6 metrów), dwukierunkowej drogi aby ułatwić ruch mieszkańcom Olszowej.

- 3 września 2010r. decyzja Naczelnika Gospodarki Komunalnej wg której nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwi inwestorowi złożyć do 13 września 2010r wniosek aplikacyjny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego co pozwoli uzyskać dofinansowanie w kwocie ponad 51 mln zł

- listopad 2010r. opracowanie projektu budowlanego na podstawie którego wydano decyzję zezwolenia dot. realizacji inwestycji drogowej (na drogę dwukierunkową)

- 27.12.2011r wydano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ze specustawy (podstawa prawna wydania decyzji: Ustawa z dn 10.kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

- 30.05.2012r – prawomocne i ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (dwukierunkowej, szerszej)

 Powyższe pozwolenie automatycznie uniemożliwiło budowę jednokierunkowej drogi.

- 15 kwietnia 2013r. „Inwestor-Kępno” Sp.zo.o. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wyrażenie zgody na zmianę przebiegu i parametrów lokalizacji drogi dojazdowej do ZZO Olszowa

-18 lutego 2014r WFOŚiGW w Poznaniu skierował pismo w którym stwierdził brak podstaw do uznania za koszty kwalifikowalne  przedsięwzięcia prowadzonego w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane dla Burmistrza MiG Kępno.

 Opinia WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie kosztów budowy drogi z 18 lutego 2014r : „Wskazać należy, że inwestycja ma być realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę wydane na Gminę, które nie może zostać przeniesione na beneficjenta. W tej sytuacji inwestorem takiej inwestycji byłaby gmina a nie beneficjent”

W związku z powyższym WFOŚiGW nie ma podstaw do uznania za koszty kwalifikowane inwestycji prowadzonej przez Gminę Kępno, która nie jest przecież Beneficjentem (wnioskodawcą i beneficjentem jest „Inwestor-Kępno” Sp.z o.o.) Ta interpretacja prawna stała się przyczyną straty dofinansowania. Wygasło stare pozwolenie na budowę drogi jednokierunkowej (z dofinansowaniem) a projekt  nowej dwukierunkowej drogi na mocy specustawy nigdy nie wygasa, jednak nie ma możliwości jego dofinansowania. Koszt dwukierunkowej drogi to ok. 4 mln zł.

15 kwietnia 2014r na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Inwestor-Kępno” Sp. Z o.o. podjęto uchwałę (nr 1/II/2014) w sprawie wyłączenia budowy drogi z projektu. Wspólnikom Gmina Kępno przedstawiła propozycję aby proporcjonalnie dofinansować budowę dwukierunkowej drogi jednak żadna z gmin nie wyraziła na to zgody. Gmina Kępno wstrzymała się od głosu.

W celu zapewnienia dojazdu do ZZO w Olszowej wspólnicy zadecydowali o sfinansowaniu budowy „mijanek” do przejazdu samochodów ciężarowych na drodze Krążkowy-Kierzno. Koszt budowy mijanek wynosi ok. 100.000zł

To są suche fakty, jednak problem budzi wiele negatywnych emocji.

 Na zarzuty dziennikarzy odnośnie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację Burmistrz MiG Kępno Aniela Kempa odpowiedziała:

 „Przejmując Urząd w grudniu 2010 r realizowałam wszystkie decyzje, które poprzednia ekipa władzy rozpoczęła, tej machiny już nie dało się wstrzymać, ponieważ budżet uchwalany na 2011r obejmował już wykupy działek i założono już 800.000 zł. na poszerzenie tej drogi. Projekt budowlany drogi robiła firma EKOTAB, i nie zwróciła uwagi, że zastosowanie specustawy przyszłościowo uniemożliwi przekazanie tej drogi do spółki Inwestor”.

Niestety właściwa interpretacja prawna została sporządzona dopiero  na początku 2014 roku.

Czyja wina?

„Były dobre intencje poprzedniej ekipy… Nie miałam wiedzy , że specustawa uniemożliwi przekazanie tej drogi do inwestora. Również sztab prawników spółki o tym nie wiedział aż do stycznia 2014r. Ja nie czuję się winna ponieważ realizowałam politykę która ma ciągłość decyzji podjętych w 2010r , uważam że działałm w dobrej wierze podobnie jak poprzednia ekipa. – mówiła burmistrz.

Zatem winnych nie ma ale były osoby odpowiedzialne za tą inwestycję zarówno w poprzedniej jak i w obecnej kadencji (z upoważnienia burmistrza). Dokumentami dotyczącymi tej kwestii zajmowali się: Naczelnik Inwestycji oraz Naczelnik Gospodarki Komunalnej.

Może w przyszłości

Drogę może wykonać gmina Kępno sama lub razem z gminami które wchodzą w skład spółki Inwestor.

 „Niesprawiedliwe jest aby gmina Kępno sama finansowała drogę o wyższym standardzie (dwukierunkową), ponieważ  miała być finansowana z projektu unijnego. Pozwolenie na realizację tej drogi nie wygasa. Partnerzy owego projektu mogą być udziałowcami unowocześnienia i przebudowy drogi (…) Śmieci będą zwożone z 13 gmin, więc to nie jest tylko potrzeba gminy Kępno.”- komentowała Aniela Kempa

Obecnie żadna gmina nie wykazuje woli dodatkowego finansowania projektu. Czy w przyszłości jest to możliwe? Wydaje się, że ciężar budowy tej drogi spocznie na gminie Kępno ale czas pokaże…

Na zakończenie konferencji prasowej Zastępca Burmistrza Andrzej Tyra zwrócił uwagę na fakt, że jest to jeden z najnowocześniejszych Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Polsce i w Europie. To zmiana technologii przetwarzania odpadów najbardziej pochłaniała pracowników spółki, a realizacja drogi dojazdowej była kwestią mniej istotną.

„Zmiana technologii spowodowała że dzisiaj możemy się szczycić nowoczesnym ZZO a przyczepiamy się do małych rzeczy…’” – komentował  zarzuty dziennikarzy A. Tyra.

Zważywszy na fakt, iż do ZZO będzie dziennie przejeżdżać ok 20 – 30  samochodów ciężarowych tzw „mijanki” (na drodze Krążkowy – Kierzno) mogą okazać się niewystarczającym rozwiązaniem dla mieszkańców Olszowej.

konferencja prasoowa

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Muzykomania - Kępno
Muzykomania – 3 maja na kępińskim Rynku

Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza na koncert ZAITZ BLUES ORKIESTRA oraz Arkadiusza Żureckiego z zespołu RUSTY CAGE.    Koncert odbędzie się...

Zamknij