Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

XIII Sesja Rady Gminy Rychtal

W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Rychtal.

Była to ostatnia sesja w tym roku. W obradach uczestniczyło 14 radnych, sołtysi oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami.

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały.

Przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2016.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dokonano zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok. Ogółem dochody wynoszą 12.827.879,45 zł. Natomiast wydatki wynoszą 12.465.523,45 zł. Dokonano także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2015-2022.

Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu Gminy Rychtal na 2016 rok. Ustalono dochody w wysokości 11.767.239,00 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 11.197.627,00 zł. Przedstawiony projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie.

Podczas sesji uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2022.

Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowej wykonywania zadania własnego gminy Rychtal w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, rekultywacji składowisk odpadów, utrzymania czystości i porządku.

Radny Krzysztof Zawada zwrócił się z pytaniem jaki sposób gmina zapewni opiekę nad dziećmi w okresie ferii. Wójt Gminy wyjaśnił, że szkoły co roku organizują ferie dzieciom (w szkołach, hali, orliku). Radna Urszula Opacka-Wypchło zaproponowała aby dzieci zadeklarowały w jakich zajęciach chcą uczestniczyć podczas ferii i wtedy takie zajęcia zorganizować.\

Opracowano na podstawie materiałów UG w Rychtalu.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policja Kepno
Nietrzeźwy pirat drogowy

30 grudnia nietrzeźwy mężczyzna, kierowca volkswagena został zatrzymany dzięki pomocy kierowców innych aut.  Mężczyzna kilkukrotnie złamał przepisy ruchu drogowego, wymuszając...

Zamknij