Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

XI Sesja Rady Powiatu Kępińskiego

Na ostatniej Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się 24 września przyjęto jednogłośnie wszystkie zaplanowane projekty uchwał.

Radni przegłosowali zmiany w Wieloletnim Programie Finansowym oraz zmiany w budżecie Powiatu Kępińskiego. Przekazano również Gminie Rychtal zarządzanie drogą powiatową w miejscowości Drożki. Rada Powiatu jak co roku ustaliła również rozkład dyżurów aptek na terenie miasta Kępno w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Rozkład obowiązywać będzie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. Podczas sesji zmieniono również uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z tym środki te zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego. Przyjęto również uchwałę o nadaniu statutu SPZOZ w Kępnie. Związane jest to z przeprowadzeniem kilku zmian w poprzednim statucie.

XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego6 XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego7 XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego0

Podczas posiedzenia Skarbnik Powiatu Marcin Trojak przekazał radnym informacje Zarządu Powiatu Kępińskiego o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze br. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania plan dochodów zwiększono o 4 147 690 zł do kwoty 46 983 190 zł. Plan wydatków natomiast zwiększono o 5 029 540 zł do kwoty 47 891 948 zł. Deficyt na koniec I półrocza wyniósł 908 758 zł. Najwięcej dochodów jakie uzyskał powiat pochodzą z subwencji oświatowej – 36 %, a także z podatków – 23 %. Wydatki które najbardziej obciążają budżet powiatu to oświata – 39 % następnie opieka i pomoc społeczna – 17 % oraz remonty dróg – 16 %. Jeśli chodzi o inwestycje to oczywiście najwięcej pieniędzy pochłonęły drogi bo ponad 5 mln zł. Informacje o wykonaniu budżetu w I półroczu radni przyjęli również jednogłośnie.

XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego2 XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego4 XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego3

Na koniec sesji radny Ryszard Dachowski poruszył temat przejęcia linii kolejowej, na której miała by powstać ścieżka rowerowa Kępno – Rychtal – Namysłów. Już poruszałem ten temat na jednej z sesji i jakoś się on rozmył - powiedział R. Dachowski. Podkreślił również, ze przy współpracy gmin koszt wybudowania takiej ścieżki byłby niewielki. Starosta Witold Jankowski w odpowiedzi na słowa radnego podkreślił, iż takie zadania nie należą do kompetencji powiatu. Może on być natomiast koordynatorem działań. Wszystko też zależy od przejęcia torowiska przez poszczególne gminy.

XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego5 XI-sesja-rady-powiatu-kepinskiego1

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
ulotka.kępno
Casting do seriali w Kępnie

Firma Tako Media, producent paradokumentów poszukuje chętnych osób do udziału w swoich produkcjach. W związku z tym już 29 września...

Zamknij