Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Ośmiu radnych zrezygnowało

Jednym z najbardziej znanych i zasłużonych samorządowców w gminie Baranów jest Anna Brust. Od szesnastu lat pełni funkcję radnej a od dwunastu jest przewodniczącą rady. Zdziwieniem mieszkańców gminy jest brak jej nazwiska na listach kandydatów w tegorocznych wyborach. O powodach takiej decyzji i ocenie mijającej kadencji rozmawiała z nią Dagmara Michalak:


Jak ocenia Pani kończącą się kadencję Rady Gminy Baranów?
Ze względu na specyfikę ostatniej kadencji była ona dla mnie wyjątkowo trudna. Polegała ona na tym, iż rada nie zawsze miała możliwość wykonywania swoich ustawowych zadań. Mam tu na myśli przede wszystkim współpracę z organem wykonawczym. Do końca mam wrażenie, że wójt nie rozumie ustawowego podziału władzy samorządowej na radę – organ uchwałodawczy i kontrolny oraz wójta – organ wykonawczy. Objawiało się to m. in. nie informowaniem rady o ważnych sprawach i stawianiem przed faktem dokonanym.

A jak kształtowała się głośna medialnie funkcja kontrolna rady wobec wójta?
Rada Gminy sprawuje swoją funkcję kontrolną wobec wójta poprzez komisję rewizyjną. Corocznie uchwala plan pracy komisji, tutaj pragnę zaznaczyć, że w całej tej kadencji plan pracy był przyjmowany jednogłośnie. Mimo tego zarówno ja jak i rada mieliśmy informacje o nieudzielaniu wyjaśnień i nieudostępnianiu dokumentów objętych kontrolą.

Może komisja rewizyjna była stronnicza i składała się ze zwolenników poprzedniego wójta?
Na początku tej kadencji Rada Gminy dokonała wyboru członków komisji rewizyjnej. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w poprzednich wyborach: Wojciech Kosik (KWW Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów), Tomasz Michalak (KWW Odnowa Gminy), Paweł Stasiak (KW PSL), Piotr Marciniak (Piotra Marciniaka ze Słupi pod Kępnem). Dodatkowo w trakcie kadencji dołączył do komisji przedstawiciel klubu Razem dla Gminy – Piotr Krawczyk. Skład osobowy wskazuje na to, że był w niej tylko jeden członek startujący razem z poprzednim wójtem. Warto też wspomnieć, że prawie wszystkie protokoły komisji były przyjmowane jednogłośnie (zawierały konkretnie sformułowane zastrzeżenia) a wójt nie wskazywała wobec nich merytorycznych uwag.

Czy to prawda, że część radnych była we wszystkich głosowaniach projektów składanych przez wójt Bogumiłę Lewandowską-Siwek na „nie”?
Patrząc na medialne doniesienia można odnieść wrażenie, że to prawda. Fakty są jednak takie, że zdecydowana większość uchwał podejmowana była jednogłośnie, a te których rada nie przyjęła stanowiły niewielki procent. Zawsze wiązało się to z podaniem merytorycznego uzasadnienia powodów takiej decyzji.

A jak wyglądały najważniejsze wnioski radnych?
W większości rada głosuje projekty uchwał składane przez wójta, jednak również sami radni niejednokrotnie wykazywali inicjatywę uchwałodawczą i przedstawiali ciekawe pomysły. Nie sposób ich na szybko wszystkich wymienić, ale podam tylko drobne przykłady:
Z mojej inicjatywy dokonano wymiany bardzo awaryjnej i być może szkodliwej dla zdrowia sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych przed przebudową dróg. Gdybym w porę nie zgłosiła tej inicjatywy to zgodnie z dokumentacją położono by nad tymi rurami dywanik asfaltowy a sprawę odłożono by „ad acta”.
Radni wnieśli cenne uwagi do wyliczeń opłat za wodę i śmieci, które spowodowały korzystniejsze stawki dla mieszkańców. Wspomnieć należy, że rada wbrew jednoznacznej woli wójta utrzymywała dopłaty do wody. Finansowane one były z części podatku od nieruchomości wpłacanego do budżetu gminy przez Wodociągi Kępińskie.
Radni wnieśli cenne uwagi do uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego ułatwiające życie mieszkańcom.

Jak wyjaśni Pani ewenement nie tylko na skalę powiatu kępińskiego ale i na skalę kraju polegający na tym, że większość obecnych radnych rezygnuje z reelekcji?
Jeżeli o to chodzi to mogę mówić tylko we własnym imieniu. Moją decyzję o niekandydowaniu w tych wyborach podjęłam jakiś czas temu przede wszystkim w wyniku rozmów z moją rodziną. Oni najlepiej widzieli trudność i ciężar sprawowania tej funkcji w obecnej kadencji. Zgodzę się z tym, że jest to wyjątkowa sytuacja gdy przewodnicząca, wszyscy wiceprzewodniczący i większość przewodniczących komisji rady gminy nie ubiega się o reelekcję.

Którego z kandydatów na wójta zamierza Pani poprzeć w zbliżających się wyborach?
Każdy człowiek może wnieść coś nowego, ale mając na uwadze ostatnią kadencję uważam, że należy dać szansę młodym. Myślę, że Paweł Stasiak będzie dobrym gospodarzem naszej gminy. Patrząc na jego dotychczasową aktywność jako radnego wydaje się, że to będzie dobra decyzja.

 

Anna Brust

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wizyta w Niemczech - ZSP Nr 1 w Kępnie
Kępno: z wizytą w Niemczech

W dniach od 9 do 12 października 2014 odbyła się wizyta monitorująca zawodowego stażu zagranicznego odbywającego się w Niemczech w...

Zamknij