Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Wspólne stanowisko samorządów

W miniony poniedziałek, 16 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno odbyło się spotkanie z udziałem Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej, Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa, Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka, Wójta Gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa, Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika oraz Wójta Gminy Rychtal Czesława Balcerzaka.


Rezultatem spotkania jest wspólne stanowisko gmin powiatu kępińskiego w sprawie przejęcia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad drogi nr 8, która została przekazana samorządom po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 oraz oświetlenia dróg krajowych.
W 2013 roku gminy Kępno, Bralin i Perzów w wyniku przekazania do użytkowania drogi ekspresowej S-8 stały się właścicielami drogi krajowej nr 8.

Spotkanie w sprawie drogi S-8
Uważamy, że droga nr 8, do niedawna droga krajowa, z uwagi na swój charakter nadal pełni funkcję drogi krajowej – czytamy we wspólnym stanowisku samorządów powiatu kępińskiego.
Włodarze gmin wskazują na kilka istotnych faktów przemawiających za wypracowanym stanowiskiem:

- droga nr 8 nadal łączy województwa: wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie

- komunikacja między krajową „jedenastką” i ekspresową „ósemką” odbywa się po drogach gminnych, w tym po drodze nr 8.

- droga ta jest eksploatowana również podczas licznych wypadków i kolizji drogowych, które mają miejsce na drodze ekspresowej.

- wprowadzenie opłat za przejazdy po drogach ekspresowych spowodowało dodatkowe zwiększenie ruchu tranzytowego pojazdów o dużym tonażu.

Jednocześnie z tytułu przejęcia drogi krajowej gminy nie otrzymały żadnej rekompensaty finansowej z budżetu państwa. Zaś koszty utrzymania drogi nr 8 ze względu na funkcję jaką pełni są bardzo wysokie i stanowią poważne obciążenie dla budżetu samorządów. Dlatego zdaniem Burmistrza Piotra Psikusa oraz Wójtów gmin droga nr 8 powinna stanowić drogę krajową zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Istotnym problemem dla gmin powiatu kępińskiego jest również ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia drogowego na węzłach dróg krajowych i powstających MOP-ach na ekspresowej S-8.
Pilną koniecznością jest zmiana przepisów ustawy Prawo Energetyczne, która nałożyłaby obowiązek finansowania oświetlenia drogowego na drogach ekspresowych i drogach krajowych na Skarb Państwa – brzmi stanowisko gmin. Obecne przepisy zmuszają samorządy do ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń oświetleniowych, które nie są ich majątkiem. Zobowiązania wynikające z przejęcia dróg i utrzymania oświetlenia powodują ograniczenia wydatków na zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Opracowano na podstawie materiałów UMiG Kępno.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
KOK ferie 2015
Ferie w KOK-u

Kępiński Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży ciekawy program zajęć oraz seanse filmowe.

Zamknij