Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Warsztaty Partnerstwa Lokalnego LOWE

Dnia 7 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w odbyło się III spotkanie doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego, które zorganizowali: Powiat Kępiński i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie.

Głównym celem każdego ze spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie kępińskim.
Tematem III spotkania doradczego było „Zarządzanie partnerstwem i rola poszczególnych partnerów we wsparciu LOWE”.

Model LOWE ma formę współpracy partnerów, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały, z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania, inicjatywy i usługi edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy.

Pragniemy przypomnieć, że ZSP Nr 2 w Kępnie jako jedna z 15 szkół w Polsce otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanychi defaworyzowanych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

IMG-20180208-WA0010

Spotkanie prowadziła doradca Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie -Jadwiga Olszowska- Urban, a uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, szkół , Cechu Rzemiosł Różnych, ZHP w Kępnie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , lokalni przedsiębiorcy oraz koordynator LOWE w Kępnie- Edyta Tecław oraz Animator LOWE – Ewa Jobczyk.

Zaproszonych gości powitała prowadząca spotkanie Jadwiga Olszowska- Urban oraz reprezentujący organizatorów- Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk.
Koordynator LOWE- Edyta Tecław przypomniała główne założenia związane z działalnością LOWE i przedstawiła harmonogram działań na najbliższy okres.
Pani Jadwiga Olszowska – Urban określiła główne cele spotkania, omówiła rolę i zadania poszczególnych partnerów na rzecz LOWE. Przedstawiciele poszczególnych instytucji określaliswój potencjał rzeczowy, zasoby ludzkie,jakimi dysponują oraz potrzeby, które można realizować w partnerstwie. Szczegółowo omawiano rolę i zadania powiatu kępińskiego jako organu prowadzącego w partnerstwie lokalnym.

Kolejne spotkanie partnerskie zaplanowano na 06 marca 2018 r.

IMG-20180208-WA0012

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
biblioteka-kepno-poznajmy-sie-w-bibliotece_(2)
Poznajmy się w bibliotece

W „tłusty czwartek”, 8 lutego, w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie odbyło się nietypowe...

Zamknij