Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Uczniowie agrobiznesu w Instytucie Zootechniki w Krakowie

Dzięki porozumieniu o współpracy, zawartemu między ZSP Nr 2 w Kępnie a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie – Balicach, uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie w dniu 24 kwietnia 2018 r. wyjechali na wycieczkę dydaktyczną do tej znanej nie tylko w Polsce instytucji badawczej.

Na mocy porozumienia obydwie strony deklarują wolę współpracy, mającej na celu wspieranie Szkoły przez Instytut w zdobywaniu i wykorzystaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności Instytutu i Szkoły. Uczniom  szkoły z klasy I TB, II TA, III TC i IV TB kształcącym się w zawodzie technik agrobiznesu umożliwiono zapoznanie się z pracą jednostek organizacyjnych Instytutu, a biblioteka ZSP Nr 2 w Kępnie wzbogaciła się o materiały i opracowania prezentujące działalność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i upowszechnieniową Instytutu.

IMG_20180424_100220 IMG_20180424_101601
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Zootechniki to genetyczne doskonalenie i technologia chowu zwierząt gospodarskich, cytogenetyka, immunogenetyka, fizjologia i biotechnologia rozrodu zwierząt, fizjologia i technologia żywienia zwierząt gospodarskich, doskonalenie warunków środowiska produkcyjnego, skażenie środowiska przez fermy zwierzęce, opracowywanie metod wartości hodowlanej i rzeźnej zwierząt oraz surowców pochodzenia zwierzęcego, ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. W ramach realizacji celów porozumienia uczniowie mogli brać udział w wycieczce dydaktycznej, dzięki której popularyzowano wśród uczniów wiedzę i technikę rolniczą poprzez prowadzenie przez pracowników Instytutu wykładów i prelekcji.

IMG_20180424_104430 IMG_20180424_114510
Rano po przyjeździe do Balic, gdzie znajduje się siedziba Instytutu byliśmy z wizytą w laboratorium Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, w którym wzięliśmy udział w prezentacji dotyczącej seksowania nasienia, rozmrażanie próbek oraz zwiedziliśmy bank genów. Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia z zakresu regulacji płci zwierząt, oceny nasienia i cytometrii przepływowej, pozaustrojowego uzyskiwania zarodków i hodowli komórek somatycznych, transgenezy zwierząt na potrzeby hodowli, farmacji i medycyny, klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich, kriokonserwacji oocytów i zarodków ssaków, wykorzystania potencjału rozrodczego owiec i kóz oraz biotechnologicznych metod rozrodu świń. Zakład wykonuje zadania z zakresu monitoringu zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa biotechnologicznego w odniesieniu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Prowadzi Krajowy Bank Materiałów Biologicznych, w którym jest gromadzony, przechowywany i systematycznie uzupełniany materiał biologiczny zwierząt gospodarskich (w postaci nasienia, zarodków i oocytów).

IMG_20180424_121050 IMG_20180424_121240
Później przejechaliśmy do Aleksandrowic, gdzie hodowane są gatunki zwierząt prowadzone przez Zakłady: Drobnego Inwentarza, Hodowli Drobiu, Owiec i Kóz. Zakłady te wykonują działania z zakresu genetyki, hodowli i użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt np.: królików rasy nowozelandzki biały, kur dla których prowadzona jest rezerwa genetyczna ras leghorn, Rhode Island Red, Sussex, zielononóżka kuropatwiana i żółtonóżka kuropatwiana. W Aleksandrowicach prowadzona jest również bardzo ciekawa hodowla owiec rasy wrzosówka. Działania pracowników Instytutu w obrębie hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich dotyczą w szczególności oceny wartości hodowlanej i użytkowej oraz przetwarzania danych wyników oceny użytkowości, prowadzenia i zarządzania bazą danych o krajowych zasobach genetycznych, monitorowania jakości i bezpieczeństwa uzyskiwanych produktów prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia oferty i konkurencyjności produktów na rynku krajowym i zagranicznym, wykorzystania rodzimych ras w zrównoważonej produkcji rolniczej.

IMG_20180424_121810 IMG_20180424_122736 IMG_20180424_130603
Instytut Zootechniki realizuje zadania wynikające z ratyfikowanej przez nasz kraj Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych gatunków, polegające w szczególności na prowadzeniu i zarządzaniu bazą danych o krajowych zasobach genetycznych (monitoring stad), prowadzeniu działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzeniu dokumentacji), prowadzeniu ksiąg zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych oraz wydawaniu zaświadczeń hodowlanych i zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych. Zakłady sprawują nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej ras w obrębie poszczególnych gatunków w zakładach doświadczalnych Instytutu.
Po południu zwiedziliśmy centrum Krakowa: okolice Wawelu i Rynek Główny, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią naszego kraju. Szczególne wrażenie wywarł na nas napis na pomniku naszego wieszcza Adama Mickiewicza: „Adamowi Mickiewiczowi Naród”. Następnie zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Opiekunami uczniów byli: Ewa Brajer i Jan Kokot, nauczyciele przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie.

Jan Kokot

IMG_1758 IMG_1767

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
19
Aniołka Pierwsza: Nowy samochód dla OSP

28 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Aniołce Pierwszej. Po zbiórce...

Zamknij