Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Uczeń ZSP Nr 2 finalistą olimpiady

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym odbyły się eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju.
Do stolicy Dolnego Śląska przyjechali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych, w poszczególnych blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria oraz leśnictwo.
Na eliminacjach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentował Kamil Maryniak z klasy III TC w bloku agrobiznes. Ucznia przygotowywała Barbara Gruszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Opiekunem ucznia na Olimpiadzie był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych.
W czwartek uczniowie uczestniczący w zmaganiach rozwiązywali testy, które miały zweryfikować ich wiedzę. W każdym z 11 bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań z zakresu danej branży zawodowej oraz ekonomii. Następnie przystąpili do części praktycznej złożonej z trzech zagadnień problemowych. Z obydwu części można było uzyskać maksymalnie 120 punktów.
Prof. dr hab. Józef Starczewski, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR podkreślał, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. Zwracając się do uczniów powiedział: Wszyscy jesteście zwycięzcami. Żeby tu być, przeszliście długą drogę. Prof. Starczewski serdecznie podziękował za wielkie zaangażowanie zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Zachęcał uczestników do tego, aby spróbować pobić olimpijski rekord punktowy sprzed 12 lat wynoszący 117 punktów.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwrócił uwagę, że uczelnia jest otwarta dla laureatów OWiUR. Zachęcał do studiowania we Wrocławiu na jednym z kierunków z zakresu rolnictwa i jego szeroko rozumianego otoczenia.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju po patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.
Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a patronem medialnym Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji centralnych Kamil Maryniak z klasy III TC Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie uzyskał tytuł FINALISTY w bloku agrobiznes i tym samym został zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu z zakresu kwalifikacji R.03 i R.06. Tytuł FINALISTY to nie tylko prestiż, ale i satysfakcja z osiągniętego wyniku, okupionego wieloma godzinami pracy. To również ogromna szansa rozwoju, ponieważ tytuł FINALISTY stwarza możliwości studiowania na uczelniach w Polsce. Do tej pory, w ciągu sześciu lat funkcjonowania kierunków rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie, doczekaliśmy się dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: w bloku agrobiznes i produkcja roślinna. Mamy nadzieję, że zachęcimy w ten sposób naszych obecnych oraz przyszłych uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności praktyczne i przygotowujących do olimpiady.
Kamilowi gratulujemy, życzymy aby w 100% wykorzystał uzyskany Tytuł, zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz aby zrealizował swoje wszelkie plany naukowe i zawodowe. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, gdy Kamil będzie w klasie IV, jeszcze raz podejmie trud przygotowania się do Olimpiady, w której na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody i stypendia. A jego przykład przyczyni się do wzrostu zainteresowania podnoszeniem nie tylko poziomu wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych oraz będzie godny do naśladowania przez innych uczniów naszej szkoły, nie tylko w zawodach rolniczych.

Jan Kokot

Karol finalistą OWiUR 2018 Przyszłość we Wrocławiu...

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DEK_2420
Kępno: Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Dnia 8 czerwca 2018 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp.z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Zamknij