Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: wsparcie finansowe dla OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 poinformował Gminę Trzcinica o przyznaniu płatności zaliczkowej w wysokości 640 072,41 złotych.

Środki te zostaną wykorzystane do częściowego dofinansowania projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcinica poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Wcześniejsze uzyskanie zaliczki ułatwia rozliczenie projektu gdyż obowiązującą zasadą jest pokrycie całości kosztów przez Gminę Trzcinica a później refundację części wydatków. Całość projektu ma wartość 1 022 213,16 złotych w tym środki zewnętrzne to 800 090 złotych w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nowy ciężki samochód OSP Trzcinica

Nowy ciężki samochód OSP Trzcinica

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remont drogi powiatowej Kuźnica Trzcińska – Janówka.
Wyremontowali drogi powiatowe

Zgodnie z porozumieniem z 5 października 2015 roku zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Kępińskiego a Wójtem Gminy Trzcinica w bieżącym roku...

Zamknij