Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica wnioskuje o środki zewnętrzne

Gmina Trzcinica złożyła już kilkanaście wniosków i otrzymała część środków zewnętrznych.


Jako pierwsze zostały przyznane fundusze na naukę pływania dla kolejnych 30 uczniów w ramach programu „Ja też potrafię pływać” a także na prowadzenie obu chórów szkolnych w ramach projektu „Akademia chóralna”.
Kolejne przyznane dotacje to środki w wysokości 123 000 zł na budowę dróg gminnych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Natomiast w ciągu ostatnich dni otrzymano dotacje na książki w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” oraz na animatorów sportu w ramach programu „Lokalny animator sportu”.

Czekają na rozpatrzenie wnioski, które zostały już złożone, a są to: wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach” w ramach WRPO na lata 2014-2020; wniosek na budowę mostu w miejscowości Kuźnica Trzcińska; wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zajęć wychowania przedszkolnego „Akademia wesołego przedszkolaka”; kończony jest wniosek o nazwie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony został także wniosek na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kolejny wniosek w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” dotyczy placu i altan przy scenie na stadionie sportowym w Trzcinicy. Rozpoczęły się tutaj prace. Daleko zaawansowane jest przygotowanie wniosku dotyczącego obu zespołów szkół „Aby matematyka była łatwa a przyroda ciekawa” w ramach poddziałania 8.1.2 WRPO na lata 2014-2020. Tutaj pozyskane środki służyć będą poprawie warunków dydaktycznych w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” Liderem projektu Latarnicy 2020 złożony został wniosek w Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący podnoszenia kompetencji informatycznych mieszkańców Gminy Trzcinica.
Do fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza złożono projekt „Wakacyjny maraton zumby i fitness”. Mocno zaawansowany jest także wniosek, który zostanie złożony do Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” pod nazwą „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica”; dotyczy on wybudowania przy Orliku w Trzcinicy oraz na stadionie sportowym w Laskach kompleksu urządzeń rekreacyjnych, składającego się z placu zabaw, elementów skateparku oraz ławek wraz z oświetleniem solarnym. Ponadto w ramach tego dużego projektu planowane jest wykonanie altan grillowych w Pomianach i Teklinie oraz budynku socjalno – garażowego na boisku w Wodzicznej.
Bardzo dużym zadaniem będzie też inwestycja wodno – kanalizacyjno – drogowa w Trzcinicy. Tutaj kończy się opracowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej, trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmie niebawem uchwałę w sprawie aglomeracji Trzcinica (w zakresie gospodarki wodno – ściekowej) kolejnego niezbędnego dokumentu oprócz studium wykonalności. W przypadku tego zadania nabór planowany jest w III kwartale bieżącego roku, w związku z tym prace związane z opracowaniem dokumentacji są kończone.
Jak podsumowuje Wójt Gminy Grzegorz HadzikOkres zimy i wczesnej wiosny wykorzystaliśmy na wykonanie i złożenie w odpowiednich instytucjach wielu wniosków, z których część jest już rozpatrzona pozytywnie a część jest oceniana. Również wiele wniosków jest w fazie końcowej i zostanie niebawem przekazanych do weryfikacji. Mamy nadzieję na ich pozytywne rozpatrzenie i pozyskanie tak potrzebnych środków na różnorodne inwestycje i działania.

Wniosek o środki zewnętrzne

Gotowa dokumentacja projektowo-techniczna na zadanie wodno – kanalizacycjno – drogowe w miejscowości Trzcinica.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat Kępiński - logo
Kępno: 35 tys. zł dla organizacji

Rośnie zainteresowanie ofertą Powiatu Kępińskiego. 35 tysięcy złotych przeznaczono w roku ubiegłym na realizację Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami...

Zamknij