Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Szkoła Podstawowa w Programie „Niepodległa”

Ogólnopolski Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy złożyła wniosek o dofinansowanie na organizacje obchodów związanych setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Do konkursu zgłoszono w sumie 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej dokonał ostatecznej oceny i wyłonił 257 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie, w tym 23 z województwa wielkopolskiego, wśród nich z Trzcinicy. Szkoła Podstawowa w Trzcinicy otrzyma 7 600 zł dofinansowania.
Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. W pierwszym etapie szkoły i placówki edukacyjne miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący, następnie przekazanie odpowiedniemu wojewodzie. Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Wojewodowie przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej zatwierdzony protokół z oceny.
W ramach wniosku szkoły przedstawiły planowane działania, mające na celu uczczenie 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. SP w Trzcinicy za swoje dodatkowe cele obrała sobie również pogłębienie wiedzy historycznej, zapoznanie z działalnością Józefa Piłsudskiego, przeżycie żywej lekcji historii, kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie znaczenia wolności, niepodległości, suwerenności, zapoznanie ze sprzętem wojskowym z okresu walk o niepodległość, kultywowanie pamięci o przodkach zasłużonych dla regionu, rozwijanie zainteresowań historycznych. Szkoła zrealizuje cele poprzez następujące działania:
- wystawę „100-leceie odzyskania niepodległości”,
- 2-dniową wycieczkę do Warszawy i Sulejówka „Śladami Józefa Piłsudskiego”,
- przedstawienie teatralne „Od Konstytucji 3-majowej po niepodległość”,
- nagranie filmu pt. „Wielkopolskie drogi do niepodległości – Bohaterowie Małych Ojczyzn”,
- organizację gry terenowej „Patrol powstańczy”,
- spotkanie z mieszkańcem gminy Trzcinica panem Pawłem Kaczmarkiem, członkiem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego,
- turniej historyczny pn. „Drogi do niepodległości”,
- spotkanie z najstarszą mieszkanką Trzcinicy,
- akcję czytelniczą „Poznawanie historii Polski przez czytanie”.
Wójt Gminy Trzcinica gratuluje osiągniętego sukcesu i zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców gminy do aktywnego udziału w realizacji projektu.

Niepodlega

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
p (1)
Kolejne prace modernizacyjne w Gminie Trzcinica

11 września 2018 roku Wójt Gminy Trzcinica zawarł umowę na wykonanie instalacji grzewczej w Domu Ludowym w Wodzicznej. Wartość zadania...

Zamknij