Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Refundacja funduszu sołeckiego

Wojewoda Wielkopolski poinformował Gminę Trzcinica, iż zgodnie z decyzją Ministra Finansów przekazano Gminie Trzcinica dodatkową dotację w kwocie 38 880,56 złotych, jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, a więc środków własnych Gminy Trzcinica wyodrębnionych na ten cel w 2013 roku.

Możliwość utworzenia wyodrębnionych środków własnych Gminy Trzcinica w formie funduszu sołeckiego dała ustawa z dnia 20 lutego 2009r. Gmina Trzcinica uczestniczy w tym od samego początku i takie środki zostały wyodrębnione w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i zaplanowano je na rok 2015. Obecna refundacja jest już czwartą i łącznie za lata 2010-2013 otrzymano ponad 133 000 złotych.

Fundusz sołecki to środki pochodzące w całości z budżetu Gminy Trzcinica, które po wydatkowaniu ich w oparciu o zasady określone w ustawie, spośród których najbardziej istotną jest uchwała zebrania sołeckiego, na którym mieszkańcy danego sołectwa wskazują na co należy przeznaczyć te wyodrębnione środki. W terminie do 30 września wniosek danego sołectwa uchwalony przez zebranie wiejskie jest przekazywany Wójtowi Gminy Trzcinica w celu  uwzględnienia w projekcie budżetu gminy. Następnie w kolejnym roku środki są wydawane zgodnie z celem na jaki zostały uchwalone i po ich zrealizowaniu Gmina Trzcinica może w kolejnym roku otrzymać zwrot 30%, a od nowego 2015 roku nawet 40% poniesionych kwot na wydatki funduszu sołeckiego. W bieżącym roku w ramach wyodrębnionych na fundusz sołecki środków własnych Gminy Trzcinica zaplanowano kwotę  142 305,32 złotych.  W każdym z ośmiu sołectw zebrania wiejskie wskazały różne zadania najczęściej związane z drogami, Domami Ludowymi oraz placami zabaw i terenami rekreacyjnymi.

Refundacja funduszu sołeckiego

Pojawił się także pomysł zorganizowania festynu w miejscowości Trzcinica. Festyn ten został dofinansowany środkami finansowymi Gminy Trzcinica w ramach funduszu sołeckiego w kwocie około 3000 złotych. Ze środków tych wynajęto ściankę wspinaczkową wraz z obsługą, ponadto występ profesjonalnego klauna, który zrealizował program artystyczny wraz z balonikami, watą cukrową, puszczaniem baniek mydlanych, malowaniem twarzy oraz prowadzeniem wielu zabaw i konkursów. Zakupiono także produkty dla małej gastronomii.

Wójt Grzegorz Hadzik

Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Otrzymana refundacja funduszu sołeckiego pokazuje, iż wydatkowane w ten sposób środki przyczyniają się do wzrostu aktywności mieszkańców oraz traktowania ich jako partnerów, gdyż to oni w trakcie zebrań decydują o przeznaczeniu tych wyodrębnionych w budżecie Gminy Trzcinica środków. Ważna jest także późniejsza refundacja będąca pewnego rodzaju premią za taki sposób wydatkowania, która w latach 2011-2014 wyniosła już około 133 000 złotych, a są to znaczące środki dla Gminy Trzcinica. Fundusz sołecki jest ważnym obszarem działalności naszej gminy, w tym roku oprócz wydatków inwestycyjnych i remontowych pojawił się festyn integracyjny. Takie działania w postaci imprez kulturalnych i integracyjnych mogą być organizowane we wszystkich sołectwach, oczywiście jeśli tak zadecydują mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich i przeznaczą na ten cel część środków funduszu sołeckiego.

Opracowano na podstawie materiałów Gminy Trzcinica.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zaginęła Emilia Wolko
Poszukiwana Emilia Wolko

Wydział Kryminalny kępińskiej policji poszukuje Emilii Wolko, mieszkanki Taboru Wielkiego. 18 lipca 2014 roku kobieta odebrała rentę w banku w...

Zamknij