Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Pozyskano 5 mln zł

Dużym osiągnięciem w 2016 roku było przygotowanie wniosków i odpowiedniej dokumentacji, która zakończyła się skutecznym pozyskaniem w ciągu minionego półrocza 5 033 019, 57 złotych środków zewnętrznych na różnorodne inwestycje w 2017 i nawet 2018 roku.

Wśród tych zadań są „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”, a wartość dofinansowania to 1 444 921, 01 złotych, umowa na wykonanie robót została już podpisana 10 maja 2017 roku. Kolejne duże i strategiczne zadanie to „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I”, tutaj wartość dofinansowania to 3 242 332,56 złotych, a rozpoczęcie prac planowane jest po rozstrzygnięciu przetargu od lipca 2017 do czerwca 2018 roku.
W ramach inwestycji drogowych złożono wniosek na budowę dróg w miejscowościach Smardze kierunek Dom Ludowy, Piotrówka kierunek Kępno oraz Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska, tutaj wartość dofinansowania to 116 250 złotych. Podpisanie umowy na rozpoczęcie prac to 25 maja 2017 roku. Nie zapomniano także o bazie sportowej i rekreacyjnej. Pierwsze z zadań to „Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy”. To zadanie jest już realizowane a wartość dofinansowania to 111 200 złotych. Zadanie dotyczy dzieci i młodzieży z obu zespołów szkół, a więc obejmuje wszystkich z terenu Gminy Trzcinica. Z tej dziedziny jest także realizacja wniosku „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica” z dofinansowaniem w wysokości 118 316 złotych. Tutaj powstaną miejsca rekreacji w Pomianach i Teklinie oraz place zabaw z miejscami rekreacji w Laskach przy stadionie sportowym oraz w Trzcinicy przy Orliku. Poszerzeniem tego będzie plac zabaw przy boisku w Smardzach. 18 maja 2017 roku ogłoszony został przetarg.

Grzegorz Hadzik

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
trzecinica-biblioteka-1
Trzcinica: Michał Zawadka w bibliotece

8 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy gościliśmy niezwykłego mówcę inspiracyjno - motywacyjnego, Mistrza Polski Przemówień Publicznych – Michała...

Zamknij