Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Podsumowanie kadencji

Gmina Trzcinica w latach 2015-2018 pozyskała około 12 000 000 środków zewnętrznych, w tym 11 000 000 na inwestycje oraz 1 114 860 złotych na zadania tzw. miękkie.

Wśród wielu zrealizowanych zadań były:
1) Oddanie do użytkowania w 2015 roku „Wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjno – kulturalne i społeczne w Trzcinicy” – biblioteka (w 2014 roku oddano do użytkowania „Wielofunkcyjną placówkę zaspokajającą potrzeby edukacyjno – kuturalne i społeczne” – przedszkole).
Środki pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Wielkopolskiego, Gminy Trzcinica i pośrednio EFS. Całość, a więc przedszkole i biblioteka, została nagrodzona w 2016 roku przez Kapitułę Kępińskiego Stowarzyszenia Budownictwa.
2) Wykonanie w 2017 roku zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach” oraz rozpoczęcie w 2018 roku zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w Laskach”. Środki pochodziły z WRPO oraz Gminy Trzcinica.
Realizacja zadania termomodernizacyjnego była prezentowana w maju 2018 roku w ramach V edycji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Było to spore wyróżnienie dla Gminy Trzcinica.
W 2017 roku przeprowadzona została inwestycja gazu ziemnego w miejscowości Laski, która dała możliwość zasilania zmodernizowanej kotłowni gazem. Było to zadanie Polskiej Spółki Gazownictwa.
3) W latach 2015-2018 w Gminie Trzcinica nadal modernizowano i doskonalono bazę sportową oraz rekreacyjną. Powstało boisko i plac zabaw w Smardzach, na stadionie sportowym w Laskach wybudowano oświetlenie jako uzupełnienie oddanego do użytku w końcu 2014 roku pawilonu sportowego, na stadionie w Trzcinicy ukończono scenę oraz altany, przy obu w bieżącym roku powstały utwardzone place.
Uzupełniono oraz doposażono boiska i place zabaw, powstała siłownia zewnętrzna w Wodzicznej i boisko do piłki siatkowej w Piotrówce. Udostępniono nowe place zabaw w Laskach i Trzcinicy. W obu zespołach szkół wybudowano 2-torowe bieżnie wraz ze skoczniami w dal. Za realizację tej ostatniej inwestycji oraz całokształt dotychczasowych działań, decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Gmina Trzcinica otrzymała nominację do wyróżnienia w XIX edycji konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”. Gmina Trzcinica od 2011 roku uczestniczy w programie „Budujemy Sportową Polskę”. Środki pochodziły z PROW, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Trzcinica.
4) W latach 2015-2018 wybudowano kolejne drogi gminne w Smardzach (kierunek Siemionka i kierunek Dom Ludowy); Kuźnica Trzcińska (dwie drogi oraz most); Laski (Osiedle Spółdzielcze, Osiedle Nowe, łącząca ulicę Mostową z Czereśniową oraz wewnętrzna w Zespole Szkół); w Jeleniej Głowie; Trzcinicy (ulica Młyńska oraz w bieżącym roku zostaną wykonane w ramach inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej ulice ks. Białka, Kościelna i Pocztowa); w Piotrówce (kierunek Kępno); w Dzierżążniku; w Wodzicznej (kierunek Kuźnica Trzcińska). Ponadto modernizowano drogi Pomiany-Krok; Piotrówka-Hanobry, Aniołka Pierwsza przy Domu Ludowym, Aniołka Pierwsza kierunek Aniołka Parcele i Teklin.
Dofinansowano modernizację dróg powiatowych Wodziczna – Ignacówka Trzecia; Trzcinica – Pomiany i Siemionka – Piotrówka. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Gminy Trzcinica
5) W latach 2015-2018 trwało przygotowanie inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej i gazowej w Trzcinicy. Na powyższe zadanie udało się skutecznie pozyskać dwukrotnie środki zewnętrzne z WRPO. Pierwszy etap obejmujący część ulicy Jana Pawła II od Granic, ulicę Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i Pocztową do węzła jest realizowany w bieżącym roku. Natomiast etap drugi obejmujący ulicę Jana Pawła II będzie realizowany w roku 2019. Środki pochodzą z WRPO i Gminy Trzcinica.
6) W latach 2015-2018 wykonano place i miejsca postojowe przy Domach Ludowych w Pomianach, Kuźnicy Trzcińskiej, Smardzach i Piotrówce, w Laskach na ulicy Lipowej, w Trzcinicy w dwóch miejscach na ulicy Szkolnej oraz przy Urzędzie Gminy. Środki pochodziły z budżetu Gminy Trzcinica.
7) W latach 2015-2018 w każdym sołectwie doposażono i modernizowano w różnym zakresie Domy Ludowe. Ponadto w Domach Ludowych w Aniołce Pierwszej i Kuźnicy Trzcińskiej wykonano instalację centralnego ogrzewania, w bieżącym roku będzie taka w Wodzicznej. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Trzcinica.
8) W latach 2015-2018 dokonywano zakupów wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Trzcinica. Ponadto w 2015 roku przekazano OSP w Trzcinicy ciężki wóz pożarniczy, a w 2017 OSP w Aniołce Pierwszej lekki wóz pożarniczy. W bieżącym roku złożono wnioski na wozy pożarnicze dla OSP w Laskach i OSP w Wodzicznej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. OSP w Laskach została włączona do KSRG. Remontowano i modernizowano także garaże OSP. Środki pochodziły z WRPO, Urzędu Marszałkowskiego, budżetu Gminy Trzcinica oraz poszczególnych OSP.
9) W latach 2015-2018 modernizowano i doposażono bazę oświatową przeprowadzając niezbędne remonty w tym w 2015 zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkól w Trzcinicy w celu umożliwienia zasilania w energię całego kompleksu szkolno – przedszkolno – bibliotecznego. W Zespole Szkól w Laskach kotłownia także została zmodernizowana i przystosowana do zasilania gazem. Oba zespoły szkół zostały wyposażone w tablice interaktywne i pracownie językowe.
W 2018 roku zamówiono wykonanie dokumentacji projektowej żłobka w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Środki pochodziły z WRPO, Ministerstwa Edukacji i Gminy Trzcinica.
10) W latach 2015-2018 modernizowano stacje uzdatniania wody w Laskach i Teklinie, wybudowano wodociągi w miejscowości Piła, Granice, Laski – Osiedle Nowe, Trzcinica – ulica Spokojna (zadanie w realizacji tutaj także kanalizacja sanitarna). Środki pochodziły z budżetu Gminy Trzcinica.
11) W latach 2015-2018 zmodernizowano oświetlenie w kolejnych miejscowościach. Ponadto powstały nowe linie oświetleniowe w miejscowości Wodziczna kierunek Dzierżążnik oraz Kwasielina. Trwa realizacja tegorocznego planu. Środki pochodziły ze Spółki Oświetlenie Uliczne oraz Drogowe oraz Gminy Trzcinica.
12) Doposażono bazę wykorzystywaną do organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych poprzez zakup namiotów, parasoli ogrodowych, ławek i innego wyposażenia. Powstały także altany w Smardzach, Teklinie i Pomianach. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego, PROW, Gminy Trzcinica.
13) Gmina Trzcinica dwukrotnie w latach 2015 i 2017 została wyróżniona w konkursie Urzędu Marszałkowskiego za „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego”.
14) Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy w znaczący sposób rozwinęła swoją działalność kulturalną, która jest bardzo dobrze oceniana w regionie kępińskim i poza nim.
15) W każdym sołectwie organizowane są imprezy integracyjne i aktywnie działają organizacje i mieszkańcy.
16) Rozwija się działalność sportowa w tym klubów sportowych. Powstał GKS w Trzcinicy, który prowadzi zajęcia dla najmłodszych mieszkańców.
17) Odbywają się liczne spotkania kulturalne i artystyczne. Bardzo dobrze funkcjonują chóry, które reprezentują Naszą Gminę.
18) Organizowane są różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także nauka pływania. Odrodziła się działalność harcerska i powstała 77 WDH „The Hatches”.

DSCN1035

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
OSp Umowa
Dotacja dla jednostek OSP z gminy Kępno

W piątek, 28 września, Burmistrz Piotr Psikus i Skarbnik Jarosław Ciesielski podpisali umowę dotacyjną w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej...

Zamknij