Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Nowy program rewitalizacji

Zakończyły się prace związane z opracowaniem Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trzcinica podczas sesji w dniu 20.10.2017 r.

Dokumentacja powstała w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach wsparcia dla programów rewitalizacji gmin w perspektywie finansowej 2014-2020. Całość prac obejmowała przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zorganizowanie badań ankietowych wśród mieszkańców i otwartych spotkań roboczych. Końcowy etap prac to konsultacje społeczne, podczas których była możliwość zgłoszenia uwag do projektu Programu.

trzcinica-program-rewitalizacji (3)

Realizacja projektu obejmowała także organizację spotkania podsumowującego całość prac, które odbyło się w Urzędzie Gminy Trzcinica w sali sesyjnej w dniu 24.10.2017 r. Wykonawcą Programu Rewitalizacji w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisanej umowy była firma Remedis z Poznania. Zapisy programu podlegały licznym weryfikacjom, w tym kilku dokonanych przez zespół rewitalizacyjny działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Gmina Trzcinica wystąpiła już z wnioskiem o umieszczenie Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017 – 2023 w wykazie programów rewitalizacji.

trzcinica-program-rewitalizacji (1) trzcinica-program-rewitalizacji (2)

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Maria Żurecka - kierownik MGOPS w Kępnie
Dotacja dla MOPS w Kępnie

Projekt „miękki” Gminy Kępno złożony w konkursie w ramach WRPO2014+, Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne pozytywnie przeszedł ocenę formalno-merytoryczną i...

Zamknij