Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Drugi etap inwestycji

22 sierpnia 2018 roku w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica.

Umowa dotyczy dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II ” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 039 809,35 złote, a dofinansowanie 2 844 019,02 zł.
Inwestycja obejmująca ulicę Jana Pawła II od Organistówki do skrzyżowania z ulicą Boczną wykonana będzie w 2019 roku. W bieżącym roku realizowany jest pierwszy etap zadania wodno – kanalizacyjno – drogowego, na który także udało się pozyskać dofinansowanie.

DSCN0362 DSCN2807

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
d1
Powiatowo-Gminne Dożynki w Rychtalu

Tradycyjny, barwny i kolorowy korowód rozpoczął tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbyły się w sobotę, 8 września w Rychtalu. Gospodarzami uroczystości...

Zamknij