Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Przyznano dotacje

W marcu Wójt Gminy Trzcinica przyznał dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na wsparcie realizacji zadań publicznych w bieżącym 2016 roku.

W tym miesiącu podpisane zostały również wszystkie umowy z organizacjami pozarządowymi, które przedstawiły swoje oferty w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert i zostały wybrane do realizacji zadań dla mieszkańców Gminy Trzcinica. Nie odrzucono żadnej oferty.

Trzcinica - Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowychZdj. Podpisanie umowy przez Grzegorza Szara, Prezesa LZS Trzcinica w obecności Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika i pracownika Urzędu Gminy Trzcinica Dawida Gościniaka.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotację na prowadzenie grup młodzieżowych i seniorskich oraz udział w rozgrywkach ligowych otrzymały lokalne kluby sportowe piłki nożnej: LZS Victoria Laski (w wysokości 35 000,00 zł) i LZS Trzcinica (również w wysokości 35 000,00 zł). W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotację (3 000,00 zł) otrzymało także Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”, które zorganizuje w okresie wakacyjnym czas wolny dla dzieci i młodzieży. Będą zajęcia gry w tenisa, nie zabraknie również festynu sportowo – rekreacyjnego w Pomianach, który cieszy się dużym zainteresowaniem i wpisał się już w kalendarz imprez kulturalno – sportowych organizowanych w Naszej Gminie. Planowany termin festynu to 29 maj 2016r.
W zakresie wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych planowane jest przygotowanie i wydanie publikacji pn. „Laski 2015”. Będzie to kolejna lokalna publikacja wydana w ostatnim czasie w Gminie Trzcinica, która z pewnością ucieszy miłośników historii i regionalistów oraz pozwoli utrwalić wiele aspektów życiowych naszej społeczności. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół Lasek „LUKUS”, a planowany termin wydania publikacji to listopad 2016r. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 2 500,00 zł. Z kolei Towarzystwo Społeczne „Tilia” z Wodzicznej w tegorocznej edycji konkursu postanowiło zorganizować „Spektakl pod Gwiazdami”. Jest to zadanie polegające na zorganizowaniu przedstawienia teatralnego z udziałem seniorów z Gminy Trzcinica, którzy będą odgrywać w nim swoje role. Spektakl będzie miał formę plenerowego przedstawienia zorganizowanego w miesiącach letnich na scenie stadionu sportowego w Trzcinicy przy udziale Koła Teatralnego działającego przy ZERiI w Łęce Opatowskiej. Wstęp na spektakl będzie bezpłatny. Towarzystwo Społeczne „Tilia” na realizację tego zadania otrzyma dotację w wysokości 2 500,00 zł.
Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik – Warunkiem otrzymania dotacji było złożenie kompletnej oferty i wniesienie określanego wkładu własnego do realizacji zadania publicznego, który może być również niefinansowy. W tegorocznej edycji konkursu, na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Trzcinica zostanie przekazanych łącznie 78 000,00 zł. Z tego 73 000,00 zł w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, natomiast 5 000,00 zł w zakresie wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że powyższa kwota 5 000 zł na realizację zadań w zakresie wydarzeń kulturalnych nie obejmuje pozostałych inicjatyw realizowanych we własnym zakresie przez Urząd Gminy w Trzcinicy wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich i Związkami Emerytów, Rencistów i Inwalidów, czy poszczególnymi Sołectwami działającymi na terenie Gminy Trzcinica. Jednocześnie chciałbym podziękować klubom sportowym i stowarzyszeniom za podejmowane inicjatywy i prace na rzecz lokalnych środowisk.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policja - Kępno
Zderzenie w Mroczeniu

Na drodze krajowej nr 39 w Mroczeniu doszło do zderzenia się dwóch pojazdów. 30 marca br. w Mroczeniu doszło do...

Zamknij