Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Budżet uchwalony

29 grudnia 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy Trzcinica. Wśród wielu uchwał, najważniejsza dotyczyła budżetu na rok 2016. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Budżet Gminy Trzcinica na 2016 rok obejmuje po stronie dochodów kwotę 14.065.003,17 złotych, która zwiększona zostanie o kwotę 160.018,15 złotych po rozliczeniu wniosku ze środków unijnych w ramach WRPO 2007-2013.
Natomiast wydatki to kwota 13.973.941,17 zł, nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Wydatki inwestycyjne to w chwili obecnej kwota 1.086.234,13 złotych, która zostanie zwiększona o około 430.000 złotych z wolnych środków pozostałych z 2015 roku. Planowana jest także spłata kwoty 391.062 złotych kredytów, które zostały zaciągnięte w związku z poprzednimi inwestycjami, zadłużenie powinno zmniejszyć się do około 17% dochodów. Niski poziom zadłużenia oraz zgromadzone częściowo środki powinny umożliwić skorzystanie ze środków zewnętrznych, których nabory zostaną uruchomione w tym roku.
W pierwszym kwartale trwa już nabór w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym WRPO. Zgłoszone tutaj zostanie zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach.”
Także w pierwszym kwartale ogłoszone zostaną nabory na poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej WRPO a zgłoszone zostanie zadanie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”.
Oba zadania mają przygotowaną w komplecie dokumentację projektową oraz odpowiednie audyty, opinie i inne niezbędne załączniki. Trwa opracowywanie studium wykonalności, który jest niezbędnym załącznikiem w ramach WRPO. Natomiast trzeci kwartał to nabory na poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa WRPO. Tutaj zostanie złożony wniosek na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica”.
Dokumentacja projektowa jest w fazie uzyskiwana pozwolenia na budowę. Kończone jest także opracowywanie kosztorysów na każdy rodzaj infrastruktury. Oprócz wymienionych powyżej zadań z dofinansowaniem unijnym, których realizacja będzie kilkuletnia zaplanowano zadania realizowane w 2016 roku. Będzie to budowa dróg w Kuźnicy Trzcińskiej, Wodzicznej (kierunek Kwasielina), Laskach Osiedle Nowe. Zmodernizowane zostaną ulice Piaskowa, Polna, Zacisze, Leśna w Trzcinicy oraz drogi Aniołka Pierwsza (odcinek leśny), Piotrówka (kierunek Hanobry). Wybudowane zostaną mijanki na drodze Pomiany- Krok oraz most w miejscowości Piła. Wykonany zostanie chodnik przy Domu Ludowym w Smardzach oraz na ulicy Kościelnej w Laskach. W Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej zainstalowane zostanie centralne ogrzewanie, a zaprojektowane w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej.

Sesja w Trzcinicy
Wyremontowane lub wykonane zostaną elewacje Domów Ludowych w Pomianach, Piotrówce i Smardzach a także Agronomówki i garażu OSP Trzcinica. Przekazane zostaną dotacje dla Parafii w Laskach na remont kościoła oraz Komendy Państwowej Policji na zakup samochodu.
Wybudowane zostanie oświetlenie w miejscowości Kwasielina oraz przyłącze energetyczne o długości około 300 mb do planowanego przedszkola w Laskach. Przekazana zostanie dotacja dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na remont lamp w Aniołce Pierwszej, Pomianach i Trzcinicy. Na stadionie w Trzcinicy powstanie plac przed sceną a na stadionie w Laskach oświetlenie płyty boiska.
Boiska w Piotrowce i Pomianach uzupełnione zostaną o kolejne piłkochwyty. Dokończona zostanie budowa boiska w Smardzach i wykonana dokumentacja budynku socjalnego na boisku w Wodzicznej.
W pałacu w Pomianach przeprowadzony zostanie kolejny etap remontu okien. Zabezpieczono także kwotę w wysokości 147.567,73 złote na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W poszczególnych sołectwach zrealizowane zostaną różne zadania. Będą wśród nich rajdy, festyny, zakup wyposażenia placów zabaw, boisk, Domów Ludowych a także inwestycyjne, łącznie jest to 31 zadań we wszystkich sołectwach.
Miłym akcentem w trakcie sesji było wręczenie podziękowań współorganizatorom „I Gminnego Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica” a były nim Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzcinica „Przyszłość” i Klub Sportowy „Sparta Laski”. Organizacja biegu ulicznego została dostrzeżona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nagrodzona w kwocie 3000 złotych w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.”

Sesja w Trzcinicy

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Perzowie
Perzów zagrał wspólnie z Orkiestrą

Po raz kolejny w Perzowie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 10 stycznia, na ulicach gminy można było spotkać...

Zamknij