Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trzcinica: Budujemy Sportową Polskę

Gmina Trzcinica przez wiele poprzednich lat podejmowała wysiłek budowy i modernizacji obiektów sportowych, a od 2011r. uczestniczy w programie pn. „Budujemy Sportową Polskę”, co należy uznać za wyróżnienie w tej dziedzinie aktywności samorządów lokalnych.

bSP logo

„Budujemy Sportowa Polskę” jest ogólnopolskim programem realizowanym wspólnie przez Klub Sportowa Polska, samorządy i partnerów społecznych. Aktywnymi uczestnikami i współtwórcami programu są miasta, gminy i powiaty z terenu całej Polski. Samorządy, przystępując do programu deklarują, że ich celem jest m.in. stworzenie równego i powszechnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, wyrównanie szans dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu oraz zbudowanie warunków i szans dla przyszłych sukcesów sportowców.
Jednym z zrealizowanych działań w Gminie Trzcinica było wyposażenie obu Zespołów Szkół w boiska z nowoczesną antyurazową nawierzchnię. W 2011 roku z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu powstało takie boisko przy Zespole Szkół w Laskach. Z kolei w 2012 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu otwarto boisko przy Zespole Szkół w Trzcinicy. Kolejnym działaniem zrealizowanym w Naszej Gminie konsekwentnie od 2011 roku jest modernizacja lub budowa, często z udziałem mieszkańców, 9 boisk posiadających zestaw aluminiowych bramek wraz z osprzętem i piłkochwytami (w miarę potrzeb). W 2011 roku powstały boiska: w Kuźnicy Trzcińskiej (przy Domu Ludowym), w Laskach (przy stadionie), w Piotrówce (przy byłej szkole), w Teklinie, w Trzcinicy (przy Zespole Szkół), w Wodzicznej (przy placu zabaw). W Aniołce Pierwszej, Pomianach i Smardzach przygotowanie boisk wymagało prac ziemnych i dlatego zostały ukończone odpowiednio w 2013, 2014 i 2016 roku. Obecnie każde sołectwo Gminy Trzcinica dysponuje terenem rekreacyjnym i sportowym.
W 2014 roku powstały dwa boiska do piłki siatkowej plażowej w Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom w zakresie dalszej poprawy bazy sportowej Gmina Trzcinica w 2014 roku zrealizowała projekt „Utworzenia małych centrów sportowo – rekreacyjnych w Gminie Trzcinica” w postaci siłowni zewnętrznych i stołów do tenisa w Laskach (przy Domu Ludowym) i w Trzcinicy (na obiekcie Orlika). Aktualnie Gmina Trzcinica czeka na weryfikację wniosku złożonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy”. W ramach podjętej inicjatywy na terenie każdego z Zespołów Szkół planowana jest budowa 2-torowej bieżni z infrastrukturą do skoku w dal. Da to możliwość dalszego rozwoju sportów lekkoatletycznych.
Na terenie Gminy Trzcinica funkcjonują kluby piłki nożnej. Obiekt w Trzcinicy wymagał doposażenia i modernizacji. Wykonano piłkochwyty i wewnętrzne ogrodzenie, uzupełniono oświetlenie, powstał budynek gospodarczy oraz towarzysząca infrastruktura rekreacyjna, w tym w 2015 roku scena. W Laskach stadion sportowy powstał od podstaw, powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i boisko pomocnicze
wraz z wyposażeniem, piłkochwytami, trybuną i ławeczkami. Całość terenu jest ogrodzona. W 2015 roku na terenie stadionu sportowego w Laskach zakończona została budowa wielofunkcyjnego pawilonu sportowego z zapleczem sanitarnym.
W ramach programu „Budujemy Sportową Polskę” samorządy mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach edukacyjno – promocyjnych, jednocześnie z możliwością promocji własnej działalności w obszarze infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz rozwoju sportu i rekreacji. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.sportowapolska.eu

źródło: UG Trzcinica

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
radiowóz
Czerwiec na drogach naszego powiatu

W czerwcu bieżącego roku doszło do 1 wypadku drogowego. To już 9 wypadków w okresie styczeń - czerwiec 2016. W...

Zamknij