Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Trwa budowa przedszkola w Laskach

Kontynuowane są prace budowlane przy realizcji zadania „Przebudowa
z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”.

Wykonawcą zadania jest P.P.H.U. „Jokpol”. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znajdą się sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne i zabawki. Zaplanowano kuchnię wraz z wszystkimi magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. W obiekcie znajdzie się jadalnia wraz z holem z systemem drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkanie integracyjne lub środowiskowe. Kolejnymi pomieszczeniami są pokoje logopedy, pielęgniarki, personelu a także pomieszczenie socjalne i techniczne zgodnie z obowiązującymi wymogami. Budynek projektowany jest w technologii energooszczędnej, w tym z systemem odzysku ciepła podobnego do zastosowanych w obiektach Przedszkola i Biblioteki  w Trzcinicy oraz zmodernizowanego
w ubiegłym roku Zespołu Szkół w Laskach. Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9  „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Drugim projektem, na który Gmina Trzcinica pozyskała środki jest projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289, 37 złote. Zgłoszenie przedmiotowego projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach”, do realizacji było warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania na przebudowę i rozbudowę istniejącej placówki.

DSCN2111
Zgodnie z umową całość prac wykonana zostanie do 28 czerwca 2019 roku tak, aby zajęcia rozpocząć w nowym obiekcie 1 września 2019 roku. Równolegle oprócz prac budowlanych trwa opracowanie kolejnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”.
W ramach opracowania znajdą się projekty budowlane , kosztorysy, przedmiary robót, specyfika techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja geotechniczna oraz opracowanie branżowe. Całość dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę ma być wykonana w terminie do 30 sierpnia 2018. Powyższa dokumentacja posłuży jako element wniosku, który planuje złożyć Gmina Trzcinica w ramach rządowego programu „Maluch+”. Nabór na dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” ogłaszany jest każdego roku jesienią. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozbudowa Przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy zrealizowana byłaby w 2019 roku.
Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Mimo, iż realizujemy wiele inwestycji w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną i wodociągową to budujemy i modernizujemy bazę oświatową, w tym przedszkolną. Po oddaniu do użytku w 2014 roku 100-osobowego Przedszkola w Trzcinicy zmodernizowaliśmy w ubiegłym roku budynek Zespołu Szkół w Laskach i rozpoczęliśmy budowę z przebudową Przedszkola w Laskach, gdzie będzie możliwość utworzenia 75 miejsc z pełnym zapleczem. Kolejne miejsca dla dzieci w tym szczególnie dla najmłodszych powstaną w wyniku rozbudowy Przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy. Te dwie ostatnie inwestycje dadzą możliwość przyjęcia dla wszystkich tego oczekujących. Potrzeba na to jeszcze około roku. Związane to jest przede wszystkim z możliwościami finansowymi. Tutaj dużą pomocą są środki zewnętrzne, które, chociaż niełatwe do pozyskania, to mimo tego udało się je pozyskać w kwocie już około 2 500 000 złotych na zadania inwestycyjne w szkoły i przedszkola, a jest jeszcze szansa na kolejne, tym razem związane ze żłobkiem. Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zamierzenia w tej dziedzinie z pożytkiem dla najmłodszych mieszkańców.

DSCN2116

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSCF5506
Konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie

W dniu 26 marca 2018 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, przeprowadzono eliminacje szkolne XXIV edycji Regionalnego...

Zamknij