Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Szkoły w gminie Kępno w OSE

OSE czyli Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wdrożenie OSE, łączącej szkoły podstawowe i ponad-podstawowe na terytorium Polski pozwoli, w założeniach, na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem Internetu. Przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów.

Konferencja Oświatowa 2018-13

Korzyści dla szkół:

  • dostęp do szybkiego Internetu
  • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych
  • bezpieczeństwo sieciowe użytkowników OSE
  • podstawowy pakiet urządzeń infrastruktury szkolnej (CPE, WiFi, Switch)
  • Korzyści dla samorządów:
  • szerszy dostęp do zasobów Internetu
  • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą)
  • w perspektywie – lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy
  • oszczędności – Internet i usługi bezpieczeństwa szkół opłacone z budżetu państwa

Szkoły Miasta i Gminy Kępno na dzień dzisiejszy mają zrealizowaną większość przyłączeń w ramach prac technicznych.
Szkoły: SP 1, SP Kierzno posiadają już uruchomione usługi kompleksowo, tj. dystrybucja sieci po szkole, w pozostałych trwają prace związane z uruchomieniem usług po stronie szkoły lub po stronie dostawcy.
Szkoły: SP 1, SP Krążkowy, SP Kierzno oraz SP Myjomice znalazły się już w harmonogramie I etapu podłączeń Ministerstwa Cyfryzacji i oczekują na wdrożenie przyłączenia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
IMGP5075
Kępno: Gmina przygotowana na nowy rok szkolny

Funkcjonowanie kępińskiej oświaty oraz to jak szkoły i przedszkola zostały przygotowane na nowy rok szkolny 2018/2019 było tematem ostatnie konferencji...

Zamknij