Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Szkolenie BHP w ZSP Nr 2

8 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu.


Tematyka przeprowadzonych zajęć:
1. Uregulowania prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu
w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
2. Analiza wypadków przy pracy rolniczej na terenie południowej Wielkopolski.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości).
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników rolniczych.
5. Bhp przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt.
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów.
8. Ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwie.
9. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
10. Czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika.

Seminaria prowadzili:
1. Tomasz Będzieszak inspektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim
2. Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.
W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TA – grupa technik agrobiznesu i klasy 1f uczący się w zawodzie rolnik oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.
Praca w rolnictwie to nie tylko ciężkie, ale także niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo: pole i zagroda. Rolnik wykonuje także wiele prac nierolniczych: często jest murarzem, stolarzem, mechanikiem i elektrykiem. Nie istnieje również ograniczenie czasu jego pracy. Często konieczny jest pośpiech mimo niesprzyjających warunków. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane.
Wypadki przy pracy zdarzają się w rolnictwie ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, wypadki śmiertelne – trzy do czterech razy częściej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje corocznie zgłoszenia kilkudziesięciu tys. wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swoich gospodarstwach. Ponad połowa z nich zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym około 300 to wypadki kończące się śmiercią poszkodowanych. Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów.
Przedstawiciele KRUS i Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim przekazali ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, z naciskiem na pracę młodocianych i kwestię uregulowań prawnych dotyczących praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały prewencyjne i popularyzatorskie. Podczas zajęć przeprowadzono konkurs dla rolników „Bezpieczna i Higieniczna Praca w Gospodarstwie Rolnym”. Największą ilość punktów uzyskali:
1. Renata Grygier z Jeleniej Głowy, gmina Trzcinica.
2. Mirosława Adamska z Domasłowa, gmina Perzów.
3. Witold Tuszyński z Domasłowa, gmina Perzów.
Zwycięscy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora OR KRUS w Poznaniu, a wszyscy uczestnicy seminarium materiały wydawnictwa PIP w Oddziale Ostrów Wlkp.: broszury, ulotki, karty bhp – dobre praktyki podczas prac w rolnictwie oraz listy kontrolne – bhp w gospodarstwie rolnym.

laureatka-i-miejsca-pani-renata-grygier-odbiera-nagrod%c2%a6ozwyci%c2%a6oscy-konkursu-dla-rolnik-wDruga część seminarium odbędzie się w lutym 2017 roku.

Jan Kokot

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
perzow-zs-6
Prezów: Sukces Zespołu Szkół

7 grudnia 2016 r. podczas uroczystej Gali XVII edycji konkursu „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów...

Zamknij