Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Szkolenie „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolniczym”

23 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły drugą część szkolenia dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Pierwsza część szkolenia odbyła się 21 listopada 2017r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASeminaria prowadzili:
1) Tomasz Będzieszak inspektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim,
2) Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.
W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TB i II TA – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne szkolenia i instruktaż dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Seminaria są prowadzone przede wszystkim w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone szkolenia oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia.

Program szkolenia obejmuje dziewięć tematów:
1) Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych,
2) Zagrożenia zdrowia i życia rolnika,
3) Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi,
4) Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt,
5) Bezpieczny transport płodów rolnych,
6) Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach,
7) Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi,
8) Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych,
9) Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach.
Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i prac jesiennych).
Podczas szkoleń rolnicy są informowani głównie o zagrożeniach - głównych przyczynach wypadków w grupie „upadek osób” (50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego na ryzyko zaistnienia wypadku.
Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym.
Szkolenia i pogadanki prowadzone są również dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i szkół rolniczych, dla aktywu gminnego, radnych, dla członkiń KGW, we współpracy z ODR - dla określonych grup producentów, dla rolników współpracujących ze szkołami rolniczymi, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze.
Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy.
Według statystyk KRUS-u tylko w latach 2014-2015 w Polsce doszło łącznie do prawie 40 tys. różnych wypadków z udziałem rolników. I choć z roku na rok jest ich coraz mniej to wzrasta liczba chorób zawodowych.
Statystyki wykazują, że występuje tendencja spadkowa w zgłaszanych zdarzeniach wypadkowych z udziałem rolników. W skali całego kraju, na przykład, w 2015 roku odnotowano aż 1785 mniej wypadków (o 8,1 %) niż w 2014 roku. W dalszym ciągu występuje jednak duża potrzeba edukowania zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników tego sektora w zakresie BHP.

Jan Kokot

Updated: 30 stycznia 2018 — 12:11
Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
7
Kępno: Spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

24 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie miało miejsce spotkanie pod hasłem "Wspólnie dla wielkopolskiej...

Zamknij