Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Szkolenia dla rolników

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

W zakresie zasad przyznawania płatności obszarowych w 2018r. oraz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

28 luty 2018r. godz. 10:00, Dom Ludowy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47
6 marzec 2018r. godz. 10:00, GOK Sala Konferencyjna Perzów 77A
7 marzec 2018r. godz. 10:00, Dom Ludowy Nowa Wieś Ks. 35
9 marzec 2018r. godz. 10:00, Dom Strażaka Olszowa ul. Opalowa 5
13 marzec 2018r. godz. 10:00, Sala Urzędu Gminy Rychtal ul. Rynek 1
15 marzec 2018r. godz. 10:00, Dom Strażaka Mroczeń 146
20 marzec 2018r. godz. 10:00, Sala Urzędu Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4

ARiMR informuje, że wniosek o dopłaty składamy przez Internet.

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku
o przyznanie płatności:
1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku
o przyznanie płatności złożonego w roku 2017
W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności
na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.
Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
 jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), 
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), 
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.
Wniosek w formie elektronicznej
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową ARiMR: www.arimr.gov.pl.
W aplikacji eWniosekPlus możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uproszczonym oraz trybie pełnym.
TRYB UPROSZCZONY umożliwia przegląd danych. Dostępny jest on dla:
rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR
na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła poniżej 10 ha.
Warunkiem jest, że wskazani powyżej rolnicy nie ubiegają się o płatności rolnośrodowiskowe, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne i/lub płatności zalesieniowe.
W trybie tym dostępna jest zakładka Podsumowanie, która umożliwia przegląd danych dotyczących: wnioskującego, wnioskowanych płatności, działek referencyjnych, działek rolnych oraz gruntów niezgłoszonych wygenerowanych na podstawie danych z kampanii 2017. Dla działek rolnych i gruntów niezgłoszonych, poza danymi alfanumerycznymi, prezentowana jest również mapa z wyrysowaną ich powierzchnią.
TRYB PEŁNY umożliwia pełną edycję danych we Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 r.
W trybie tym dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa i Podsumowanie. W zakładce Wniosek między innymi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, dodaje się wymagane załączniki (np. umowa do płatności do powierzchni uprawy pomidorów), deklaruje się zwierzęta do płatności do krów
lub płatności do bydła z wykorzystaniem danych zawartych w bazie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W zakładce Mapa można: dodawać i usuwać działki referencyjne, określać poszczególne uprawy, deklarować obszary proekologiczne – EFA (tylko na działkach referencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa). Na podstawie wyrysowanych powierzchni konkretnych upraw system wykonuje agregację do działek głównych i podrzędnych, zarówno w części graficznej, jak i alfanumerycznej.
Rolnicy zobowiązani do spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw lub utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) wypełniają wniosek w trybie pełnym.
Logowanie do aplikacji eWniosekPlus
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:
swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).
Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 roku konta mogą być tworzone
w aplikacji eWniosek. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków
w roku 2018.
Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:
brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw
i wybranych płatności,
brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku,
gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (dostępne w ramach uproszczonego trybu wypełniania wniosku),
wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie
przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli
na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości), 
wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zazielenienie,
możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oferty pracy
PUP: Aktualne oferty pracy

Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie   BRANŻA HANDLOWA Zawód KASJER/SPRZEDAWCA – 1 osoba Wykształcenie zawodowe Wymagania...

Zamknij