Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Spotkanie podsumowujące pracę za miniony rok PZERiI

To statutowe spotkanie podsumowujące pracę za 2013 rok odbyło się 21 marca w pięknej sali OSP w Mielęcinie. Przewodniczący Oddziału Alojzy Leśniarek powitał wielu znakomitych gości, którzy przybyli na jego zaproszenie. A byli to m.in. senator RP Andżelika Możdżanowska, przewodniczący Oddziału Okręgowego w Kaliszu Marian Kruk,

wiceprzewodniczący Jerzy Waliduda, Aleksandra Rabiega i Zdzisława Grajek. Władze samorządowe gminy Bralin reprezentowali: wicewójt Robert Kieruzal, sekretarz Zbigniew Łatka, przewodniczący Rady Gminy Marek Fras i wiceprzewodniczący Jan Leśniarek oraz kierownik GOPS Urszula Kasprzak, pracownik urzędu Marzena Kuropka. Obecni byli także: Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Zimny, dyrektor Oddziału SBL w Bralinie Wojciech Szuber, wiceprzewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Kępnie Jan Schudy, radny powiatowy Zenon Kasprzak, ks. Mirosław Jankowski; sponsorzy: Tadeusz Hojeński i Tadeusz Hanuszewicz. W komplecie zjawili się wszyscy przewodniczący 16 kół terenowych wchodzących w skład bralińskiego oddziału.

Uroczystość rozpoczęła się pięknym minikoncertem zespołu „Ale Babki” pod kierownictwem Henryka Kupczaka, który zaśpiewał kilka swoich najnowszych piosenek. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków związku, których w 2013 roku odeszło aż 23. Bardzo miłą częścią spotkania było wręczenie dyplomów i podziękowań za dobrą współpracę i życzliwy stosunek do związku. Otrzymali je: Urząd Gminy Bralin, Urząd Gminy w Rychtalu oraz Rady Gminy: w Bralinie, Rychtalu i Baranowie. Podziękowania odebrali także: Marian Kruk i Aleksandra Rabiega, Joanna Leśniarek radca prawny Senatu RP, Andżelika Możdżanowska, Krzysztof Zimny oraz Mirosława Szudy i Kazimiera Kupczak. Zebraniu przewodniczył wiceprzewodniczący oddziału Stanisław Mirowski. Najważniejszą częścią posiedzenia było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok, które sporządził przewodniczący Alojzy Leśniarek. Było bardzo obszerne i dotyczyło wszystkich obszarów działalności oddziału, m.in. organizacji imprez, Dni Seniora i Inwalidy oraz wycieczek i wyjazdów na wczasy nad morze i w góry. Równie dokładne i szczegółowe było sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Komisja Rewizyjna oddziału pozytywnie oceniła całość działalności przewodniczącego i Prezydium i wnioskowała o udzielenie absolutorium za rok 2013. Wniosek zyskał aprobatę wszystkich obecnych na sali członków związku.

Sporo czasu zajęła dyskusja, w czasie której głos zabierali zarówno członkowie zarządu jak i goście. M. Kruk podziękował za zaproszenie na spotkanie podkreślając, że Oddział Braliński jest ewenementem w skali kraju, gdyż jako oddział wiejski liczy prawie 1000 członków, a tak różnorodna i bogata forma działalności to zasługa zarządu i przewodniczącego. Zwrócił się też do senator z prośbą o pomoc i inicjatywę ustawodawczą dla środowiska seniorów, których jest w Polsce ok. 9 mln. Senator A. Możdżanowska jako honorowy członek związku zwróciła uwagę na panującą w oddziale bralińskim atmosferę pracy, która zachęca innych do działania. Mówiła też o swojej pracy w różnych komisjach senackich, m.in. w Parlamentarnym Zespole do Spraw Osób Starszych i o realizacji różnych projektów z udziałem seniorów, podziękowała przewodniczącemu za zaproszenie i za to, co robią emeryci, za kreatywność i zarażanie innych osób pasją społecznikowską.

K. Zimny podziękował za odznakę i wyraził radość, że policja jest doceniana, powiedział, że  ludzie starsi zawsze mogą na nią liczyć. To właśnie z myślą o nich realizowane są ciekawe projekty, mające na celu przygotowanie seniorów do różnych trudnych sytuacji i pokazujące, jak należy się zachować w przypadku zagrożenia. R. Kieruzal podziękował za uznanie dla Urzędu Gminy Bralin, który stara się wspierać działalność organizacji, skupiającej tak wiele osób pracujących społecznie. Życzył seniorom zdrowia i tego, by przy każdej możliwości w obcowaniu z innymi ludźmi czuli się potrzebni, bo są opoką, skarbnicą wiedzy, która pozwala wychować kolejne pokolenia. Z. Łatka pogratulował A. Leśniarkowi, że jest taką lokomotywą, która mobilizuje innych do działalności służącej wszystkim mieszkańcom gminy. J. Schudy zwrócił uwagę na wysoki poziom organizacyjny uroczystości, podkreślając, że jest to pierwsze takie spotkanie, którego właśnie on był inicjatorem. Wyraził nadzieję, że będzie to początek współpracy, a nie rywalizacji pomiędzy obu oddziałami dla dobra członków związku, którzy już i tak uczestniczą w wyjazdach organizowanych przez oddział braliński. Ks. M. Jankowski podziękował za wspólnotę ludzi dobrego serca, jaką tworzy związek, bo zwłaszcza w Wielkim Poście człowiek nie może być sam.

Przewodnicząca koła z Rychtala Władysława Szydlik podkreśliła, że członkowie PZERiI cenią sobie bardzo różne formy spędzania wolnego czasu organizowane przez zarząd, ale najbardziej są zadowoleni z bogatej oferty wycieczkowej, która pozwala im zwiedzać miejsca, których dawno nie widzieli lub nigdy tam nie byli. Zwróciła też uwagę na bardzo miłą atmosferę panującą w biurze oddziału podczas załatwiania różnych spraw. Ł. Wieloch prowadząca kronikę oddziału zwróciła się z prośbą do przewodniczących kół o przekazywanie informacji na temat działalności poszczególnych zarządów, bo wiele wydarzeń nie jest zapisanych z powodu braku materiałów. Zachęciła też wszystkich do obejrzenia ostatnich trzech tomów kroniki, które zostały wyłożone na stole. Podsumowując obrady, Alojzy Leśniarek podziękował gościom za przybycie i miłe słowa, przewodniczącym kół za pracę, a zarządowi koła w Mielęcinie i przewodniczącej Kazimierze Kupczak za organizację imprezy i przygotowanie pysznego obiadu, którym zakończono posiedzenie zarządu.

Ale Babkipzerii Bralinpzerii Mielęcinpzerii - gościePZERiI

Artykuł pochodzi z gminy Bralin (materiał przygotowała Łucja Wieloch).

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Policja Kepno
Fałszerstwo dokumentów?

Podczas kontroli drogowej w Pomianach policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Baranów, który posiadał dowód rejestracyjny ze śladami fałszerstwa. Policjanci Posterunku Policji...

Zamknij