Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Co kryje się za słupem?

Ziemia rolna jest dobrem szczególnym, a jej zasoby są ograniczone. W wielu krajach jest poddana szczególnej ochronie. Nie powinna być zatem źródłem spekulacji i formą lokowania wolnego kapitału. Ziemia rolna to dla rolnika jego warsztat pracy, a dla kraju źródło żywności i produktów rolnych. Malejące zasoby ziemi uprawnej stanowią spory problem dla gospodarstw rolnych  szczególnie tych rodzinnych.

Problemy związane z obrotem ziemią z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, dopuszczania osób do udziału w przetargach ograniczonych były a raczej nadal są jednym z głównych przyczyn protestów zachodniopomorskich rolników, jednak poruszony problem dotyczy także innych regionów kraju.

Naturalne stają się zatem postulaty samorządu rolniczego o większą dostępność do ziemi rolnej, zarówno do samej oferty, jak i do możliwości jej preferencyjnego nabycia. Możliwości rozdysponowania nieruchomości pochodzących z tzw. 30% wyłączeń gruntów z umów dzierżawy w sposób transparentny i przejrzysty.

Dokładny wykaz nieruchomości, które Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zamierza wyłączyć z dotychczasowych umów dzierżawy i przeznaczyć do sprzedaży wśród wielkopolskich rolników można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl

Poniżej zestawienie nieruchomości do wyłączenia na terenie powiatu kępińskiego z umów dzierżawy w ramach 30% powierzchni użytków rolnych w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Lp.

Gmina

Obręb

Wykaz działek wyłączonych

Powierzchnia wskazana do wyłączenia

[ha]

1.

Bralin

Mnichowice

134

5,22

2.

Bralin

Mnichowice

239

3,46

3.

Bralin

Mnichowice

241

27,04

4.

Bralin

Mnichowice

245

0,17

5.

Bralin

Mnichowice

367/28

23,4584

6.

Łęka Opatowska

Siemianice

prawo pierwokupu

294,95

7.

Łęka Opatowska

Stogniew

45

32,18

8.

Łęka Opatowska

Stogniew

66

15,87

9.

Łęka Opatowska

Siemianice

121/2

102,3068

10.

Łęka Opatowska

Siemianice

132/1

12,55

11.

Łęka Opatowska

Siemianice

515

8,5

12.

Łęka Opatowska

Siemianice

525

3,49

13.

Łęka Opatowska

Siemianice

529

0,7

14.

Łęka Opatowska

Marianka Siemieńska

156cz

9,1571

15.

Perzów

Trębaczów

25

13,08

16.

Perzów

Trębaczów

143/1

18,9876

17.

Perzów

Trębaczów

623

8,43

18.

Perzów

Trębaczów

626

39,66

19.

Perzów

Trębaczów

630

5,77

20.

Perzów

Trębaczów

633

6,04

21.

Perzów

Trębaczów

743

54,7

22.

Rychtal

Buczek

14

7,47

23.

Rychtal

Buczek

15

50,6

24.

Rychtal

Buczek

37

9,19

25.

Rychtal

Buczek

45

0,22

26.

Rychtal

Buczek

46\5

1,43

27.

Rychtal

Buczek

51

2,79

28.

Rychtal

Buczek

60

0,52

29.

Rychtal

Buczek

62

3,54

30.

Rychtal

Buczek

107

6,69

31.

Rychtal

Buczek

141/1

0,07

32.

Rychtal

Buczek

141/13

71,1888

33.

Rychtal

Buczek

94/15cz

0,044

34.

Trzcinica

Trzcinica

prawo pierwokupu

45,104

35.

Trzcinica

Wodziczna

prawo pierwokupu

105,99

36.

Trzcinica

Laski

51

17,37

37.

Trzcinica

Laski

59\1

0,3

38.

Trzcinica

Laski

59\2

8,72

39.

Trzcinica

Laski

60

0,11

40.

Trzcinica

Laski

61

8,82

41.

Trzcinica

Laski

62

0,28

42.

Trzcinica

Laski

1126

16,32

43.

Trzcinica

Laski

1127

0,16

44.

Trzcinica

Laski

1128

0,19

45.

Trzcinica

Laski

1131 cz

12,8358

46.

Trzcinica

Laski

1178

40,03

47.

Trzcinica

Laski

1179

0,47

48.

Trzcinica

Laski

1181

0,21

49.

Trzcinica

Laski

1182

6,54

50.

Trzcinica

Laski

1183

0,18

51.

Trzcinica

Laski

1170 / 62 cz

2,9635

Zestawienie nieruchomości do wyłączenia z umów dzierżawy w ramach 30% powierzchni użytków rolnych, stan na dzień 28.02.2013 r.

 Samorząd rolniczy jakim jest Wielkopolska Izba Rolnicza w porozumieniu z Radami Powiatowymi WIR występowały do ANR o podział gruntów przeznaczonych do sprzedaży rolnikom indywidualnym na działki około 10 ha, aby umożliwić zakup gruntów większej ilości rolników. Agencja Nieruchomości Rolnych przygotowuje grunty do sprzedaży po uprzednim otrzymaniu opinii WIR w sprawie podziału działek na mniejsze areały, jest to konsultowane z właściwymi miejscowo Radami Powiatowymi.

Członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej również biorą udział w komisjach przetargowych uczestnicząc w pracach komisji zarówno na etapie przyjmowania ofert jak i przeprowadzenia przetargu.

Wielkopolska Izba Rolnicza sprawuje swego rodzaju nadzór społeczny nad sprzedażą nieruchomości przez OT ANR. Jednak włączenie przedstawicieli rolników w proces rozdysponowania gruntów z zasobów ANR nie rozwiązuje wszystkich kwestii. Wydaje się że uprawnienia samorządu rolniczego w tej kwestii są nie wystarczające.

Podstawową kwestią jest zdefiniowanie na nowo pojęcia rolnik. Włączenie samorządu rolniczego w proces sprzedaży jest jak najbardziej słuszny ale nie zastąpi koniecznych zmian ustawowych.

. W odczuciu wielu rolników grunty rolne kupowanie są przez osoby które nie są związane z rolnictwem a grunt traktują jako lokatę kapitału. Formalnie spełniają warunki aby uczestniczyć w przetargach na zakup ziemi, jednak wylicytowane kwoty są tak wygórowane że nie są do osiągnięcia przez rolników którzy faktycznie prowadzą gospodarstwo rolne będące ich źródłem dochodu.

Ziemia rolna cieszy się dużym zainteresowaniem ceny wywoławcze gruntów na przetargach ustnych ograniczonych wynoszą średnio 26 tys. zł. za hektar natomiast ceny wylicytowanie blisko dwukrotnie większe.

Średnie ceny gruntów wg GUS (Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2013 r. wg województw)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

POLSKA

25 768

32 166

26 131

19 207

Dolnośląskie

26 616

32 750

27 049

19 317

Kujawsko-pomorskie

36 439

41 746

36 652

27 162

Lubelskie

20 337

28 033

20 862

14 439

Lubuskie

17 761

22 023

18 933

14 962

Łódzkie

26 968

34 400

27 768

20 090

Małopolskie

24 047

28 609

22 204

16 214

Mazowieckie

26 653

35 514

28 157

19 622

Opolskie

32 675

42 681

31 217

21 262

Podkarpackie

17 408

20 122

17 605

13 859

Podlaskie

26 853

34 861

29 392

20 052

Pomorskie

28 013

35 200

28 590

21 604

Śląskie

25 840

34 705

26 541

18 118

Świętokrzyskie

20 399

25 213

18 712

15 507

Warmińsko-mazurskie

25 047

29 441

25 949

20 656

Wielkopolskie

36 617

44 003

37 396

26 475

Zachodniopomorskie

20 616

25 370

21 073

17 985

 

Spojrzeć należy na cała tą sytuację w szerszym kontekście… Podkreślić należy, że w  2016 roku minie 12-letni okres ochronny na swobodny obrót ziemią rolną w Polsce. Od maja 2016 roku cudzoziemcy będą mogli bez przeszkód kupować polska ziemię. Należy zadać sobie pytanie jak wykorzystano ten 12 letni okres ochronny….?? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam czytelnikom….

Areał gruntów rolnych w zasobach ANR jest ograniczony… jednak tempo sprzedaży ziemi rolnej w ostatnich 2 latach jest dość spore… a co za tym idzie mamy pokaźne wpływy do budżetu państwa. Czy zdążymy sprzedać wszystko ….. do 2016 roku?

Okazać się może że od 2016 roku najlepsze przetargi w ANR będą wygrywać cudzoziemcy zainteresowani kupnem ziemi, zamiast rodzimych rolników. Na zakup najbardziej atrakcyjnych gruntów rolnych w trybie przetargu Polaków nie będzie po prostu stać.

Słup, ziemia rolna

Paweł Stasiak

.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Warsztaty filatelistyczno-numizmatyczne
Warsztaty filatelistyczno-numizmatyczne

W ramach cyklu „Kępnianie z pasją” w Kępińskim Ośrodku Kultury odbędą się warsztaty filatelistyczno-numizmatyczne. Spotkanie poprowadzi Edward Stankowiak – znany...

Zamknij