Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Debata w Baranowie nad „bublem prawnym”

W czwartek 24 lipca 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Baranów. Większość uchwał, które były zgłoszone przez wójt Bogumiłę Lewandowską-Siwek była zatwierdzana jednogłośnie. Kontrowersje budziły dwie związane z oświatą.

Zdecydowane „NIE” dla ograniczania stypendiów!

Radni odrzucili  projekt dotyczący podwyższenia kryterium średniej ocen branego pod uwagę przy stypendiach dla uczniów szkół podstawowych. Według proponowanych przez urząd założeń średnia ocen uprawniająca do stypendium miałaby wzrosnąć z 5,0 do 5,1.

Radni już na posiedzeniu w dniu poprzednim zgłaszali obiekcje względem przedłożonych przez wójta zmian. Bogumiła Lewandowska-Siwek mówiła, że zmiany zaproponowała pod wpływem rozmowy z dyrektorami szkół, którzy (jak twierdziła) podczas sesji staną w obronie zmian. Na sesji nie było jednak ani wójta ani żadnego z dyrektorów. Choć propozycja odrzucenia projektu zmian wyszła od opozycyjnych radnych została ona poparta przez wszystkich jednogłośnie i zdecydowanie.

Dla zobrazowania skali „oszczędności” warto podać, że gdyby zmiany obowiązywały w tym roku to o sześcioro dzieci mniej dostałoby stypendium. Nie ma się zatem co dziwić, że radni zdecydowanie opowiedzieli się przeciw ograniczeniom, które nie wpłynęłyby znacząco na budżet gminy a mogłyby niekorzystnie wpłynąć na morale uczniów i ich rodziców.

Radni musieli poprawiać „bubel prawny”

Kolejną uchwałą związaną z oświatą był projekt zmian dodatków dla dyrektorów szkół. A właściwie miał to być projekt zmian dodatków dla dyrektorów szkół a był praktycznie projektem zlikwidowania większości treści regulaminu określającego dodatki dla nauczycieli.

Pierwszą poważną nieścisłość uchwały w stosunku do ustnego objaśnienia zauważył radny Tomasz Michalak. Wskazał on, iż zapis w uchwale nie tylko podwyższa dodatki dla dyrektorów ale likwiduje inne dodatki (m. in. dla nauczycieli – wychowawców klas, opiekunów stażu, nauczycieli czasowo pełniących funkcję dyrektora itd.). Jak się okazało zastępca wójta Marek Potarzycki (zastępujący nieobecną na sesji wójt) zupełnie nie wiedział o tak sformułowanym zapisie i stwierdził, że jest to pomyłka.

Kolejny zasadniczy błąd zauważyła skarbnik Marzena Żłobińska. Wskazała paragraf, który praktycznie likwidował cały wcześniejszy obszerny regulamin zamiast dokonać w nim małej zmiany.

Po stwierdzeniu tak rażących błędów w projekcie uchwały zgłoszonym przez wójta radni dopytywali się, czy był on sprawdzany przez radcę prawnego zatrudnionego na cały etat w urzędzie. Jak się okazało był, ale ta nie miała żadnych uwag…

Uchwała najprawdopodobniej zostałaby unieważniona przez wojewodę, ale jeśli i tam przeoczono by błędne i niezgodne z prawem zapisy mogłoby to spowodować spore komplikacje w wynagradzaniu nauczycieli według zamierzonych stawek.

Sesja Rady Gminy BaranówSesja Rady Gminy Baranów Sesja Rady Gminy Baranów

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Fundacja Bez Tajemnic
Poszukiwani koordynatorzy regionalni

W wielu domach plastikowe zakrętki zamiast trafić do kosza na śmieci, są skrzętnie zbierane. Odpowiada za to m.in. Fundacja Bez Tajemnic, organizator...

Zamknij