Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

III sesja Rady Powiatu Kępińskiego

29 grudnia br. w Starostwie Powiatowym odbyła się III sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Podczas posiedzenia radni zajmowali się głównie tematem zmian w budżecie na 2014 rok.

W związku ze złożoną na ostatniej sesji interpelacją radnego Marka Kowalskiego poruszono temat przebudowy drogi w gminie Łęka Opatowska. Planowany koszt przebudowy to 3.512.000 zł. Niestety ze względów finansowych droga powiatowa na odcinku Siemianice – Raków- Łęka Opatowska – Opatów nie zostanie zmodernizowana. Na pokrycie środków własnych powiatu, które miały wynosić 1.406.000 zł planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.300.000 zł. Jednak ze względu na niezrealizowanie tej inwestycji kredyt został zmniejszony do kwoty 700.000 zł. W zamian (za niewykonaną inwestycję) zostanie przebudowana doga w Siemianicach na odcinku ok. 200 m, której koszt wyniesie ok. 330 tys zł. . W 2015 r. planowane jest również sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Opatów – Trzebień – Biadaszki, a realizacja modernizacji ma nastąpić w 2016 r.

Sesja Starostwo Powiatowe w Kępnie

Podczas sesji przedstawiono również przewodniczących poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu Kępińskiego. W Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, i Ochrony Środowiska przewodniczącym został Ryszard Dachowski, w Komisji Edukacji i Promocji przewodniczącym jest Mirosław Szydlik, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie przewodniczy Wiktor Gruszka, W Komisji Budżetu i Finansów przewodniczącą została Jolanta Jędrecka a przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego jest Marian Górecki.

Radni podczas poniedziałkowego posiedzenia zamierzali również powołać stałą Komisję Statutową i Etyki. Niestety ze względu na szereg wątpliwości odnośnie jej zakresu działań oraz samej nazwy przesunięto ową uchwałę na kolejne posiedzenie. Najwięcej kontrowersji budził drugi człon nazwy. Komisja ta miała by się zajmować poza analizą statutu także opracowaniem kodeksu etycznego radnego. Ów kodeks z założenia miałby pomóc radnym godnie reprezentować swoje okręgi wyborcze. Radni mieli jednak obawy przed ocenianiem zachowań poszczególnych członków rady i niejasnymi kompetencjami takiej komisji. Radny Ryszard Przybylski wnioskował o powołanie Komisji Statutowej, doraźnej do zmiany statutu natomiast nie widział potrzeby zajmowania się przez ową komisję etyką radnych. Racjonalne rozwiązanie zaproponował w tej kwestii radny Wiktor Gruszka. Według niego zadaniem komisji statutowej powinna być analiza i przygotowanie projektów zmian w statucie, które będą wprowadzane do statutu przez radę a nie przez samą komisję. Radni muszą się pochylić także nad tym, czy owa komisja ma mieć charakter stały czy doraźny. W przypadku komisji doraźnej trzeba ustalić również okres, na który będzie powołana.

+ Dodaj nową kategorię

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
radny Andrzej Stodolski
Około 2000 zł podwyżki dla wójt Baranowa

Na ostatniej sesji Rady Gminy Baranów jedną z istotniejszych kwestii było ustalenie wynagrodzenia dla wójta. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek dostała podwyżkę...

Zamknij