Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Sesja Rady Gminy Trzcinica

9 listopada w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyła się IX Sesja Rady Gminy.

Zanim radni przystąpili do pracy Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz Przewodniczący Rady Zdzisław Mikołajczyk w imieniu całego samorządu złożyli gratulacje nowo wybranej poseł na Sejm RP Bożenie Henczycy. Sama parlamentarzystka dziękując za oddane w wyborach na nią głosy zapewniła, że wśród swoich obowiązków znajdzie również czas na pracę na rzecz mieszkańców naszego regionu.

IX-sesja-trzcinica0

Na poniedziałkowym posiedzeniu radni w Trzcinicy podjęli kilka uchwał m. in. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r., którego stawki pozostały na poziomie obecnego roku. Stawki tego podatku wynoszą m.in. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,86 zł/m2 powierzchni użytkowej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów. Od budynków mieszkalnych 0,75 zł/m2 pow. użytkowej oraz 20,30 zł/m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu materiałami siewnymi stawka podatku wynosić będzie 10,68 zł/m2. Stawki podatku od środków transportowych na nowy rok zostały podniesione o 1% w stosunku do roku 2015.

IX-sesja-trzcinica4

Podjęta została również uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni w Laskach. Według uchwały stawka za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wyniesie 2,36 zł/m3 wody netto. Taka sama stawka obowiązywać będzie również w przypadku działalności gospodarczej. Stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyniesie 4,50 zł/m3 netto. Za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni w Laskach mieszkańcy gminy będą musieli zapłacić 2,30 zł/m3 a dla pozostałych osób stawka ta wyniesie 7,50 zł/m3.
Opłata abonamentowa za wodomierze ustalona została wysokości 2,63 zł netto za miesiąc.
Na sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta. Cena, która przyjmowana jest jako podstawa do obliczenia stawki podatku rolnego wynosić będzie mniej niż w zeszłym roku, bo 52 zł za kwintal. 

IX-sesja-trzcinica3 IX-sesja-trzcinica2

Jednym z ostatnich punktów w programie sesji było podjęcie stanowiska w sprawie możliwości przyjęcia na teren gminy Trzcinica uchodźców. Jednak sprawa ta spotkała się z odmowną decyzją radnych. Na obecną chwilę nie mamy takich możliwości oraz gmina nie dysponuje żadnymi lokalami socjalnymi ani komunalnymi, które są o odpowiednim standardzie, i które mogły by służyć jako pomoc dla uchodźców - wyjaśnił Przewodniczący Rady Zdzisław Mikołajczyk.

IX-sesja-trzcinica1

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
1
Trzcinica: rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

9 listopada br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Wójta Gminy Trzcinica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Do tegorocznej edycji...

Zamknij