Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Sesja Rady Gminy Rychtal

W Rychtalu odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy. 18 marca radni podjęli kilka uchwał ważnych dla gminy i jej mieszkańców.

Woda i ścieki

Na prośbę wójta Czesława Balcerzaka do porządku obrad wprowadzono m. in. uchwalenie taryfy opłat za wodę oraz odprowadzane ścieki. Po przeprowadzonych kalkulacjach wójt gminy zaproponował podwyższenie cen za wodę o 10 gr (poprzednia stawka wynosiła 2.20 zł netto) a za ścieki o ok. 30% (poprzednia stawka to 3,30 zł netto). Ta sprawa wywołała ożywioną dyskusję ponieważ część radnych była za obniżeniem stawek a część za podwyższeniem, aby gmina przestała dopłacać ze swojego budżetu za ścieki. Obecnie gmina Rychtal ma najniższe opłaty w powiecie kępińskim. Padła również propozycja przełożenia uchwały na kolejną sesję, ale jak przyznał wójt nie można przedłużać tej sprawy, która i tak miała być ustalona dużo wcześniej. Ostatecznie radni uchwalili stawki opłaty  za wodę w wysokości 2,30 zł netto a za ścieki 3,60 zł netto. Opłata stała za posiadanie wodomierza wynosić będzie 10 zł netto.

Sesja Rady Gminy Rychtal

Droga Drożki – Trębaczów

Na środowej sesji poruszono również temat planu budowy drogi powiatowej Drożki – Trębaczów, której koszt wyniesie ok. 3 mln zł. Jest to droga łącząca gminę Perzów z Rychtalem, ale większa część finansowania tej inwestycji spadnie na Gminę Rychtal. Wszystko jednak uzależnione jest od decyzji Starosty Kępińskiego i kwoty dotacji przeznaczonej na ten cel. Niestety jak poinformował obecny na posiedzeniu radny powiatowy Zenon Kasprzak to zadanie w tym roku nie może zostać zrealizowane. Obecnie powiat musi zająć się zobowiązaniami z poprzedniej kadencji a droga z Drożek do Trębaczowa musi zejść na dalszy plan. Na jej budowę nie pozwala obecna sytuacja finansowa powiatu. Radny Kasprzak zapewnił, że będzie pamiętał o tej sprawie i być może w przyszłości kierowcy będą mieli do dyspozycji drogę z prawdziwego zdarzenia.

Sesja Rady Gminy Rychtal

Budżet

Rychtalscy radni podjęli również uchwałę dotyczącą zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2015 – 2022. W tej sprawie zostały przyjęte dwie zmiany. Do planu finansowego dopisano kwotę 247.250 zł oraz zadnie dotyczące dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Wielkim Buczku. Inwestycja ta ma być zrealizowana w ciągu 3 lat. 

W budżecie gminy również wprowadzono zmiany, które dotyczą głównie rozdysponowania nadwyżki finansowej za rok 2014. Całą kwotę podzielono m. in. na remonty dróg (20.000 zł), dofinansowanie rozbudowy sali OSP w Wielkim Buczku (50.00 zł) oraz na dokumentację budowy strażnicy w Drożkach (15.000 zł). Radni większością głosów podjęli przedstawioną uchwałę.

Pozostałe uchwały

Jednym z punktów omawianych na sesji w Rychtalu było udzielenie opinii dla kandydata Gminy Rychtal na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wójt Czesław Balcerzak uzyskał pozytywną opinię i tym samym został członkiem rady. Radni w Rychtalu podjęli również uchwałę dotyczącą bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Uchwalono też plan opieki nad rezerwatem przyrody Studnica.

Sesja Rady Gminy Rychtal61

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w Mikorzynie
Mikorzyn: Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

W poniedziałek 23 marca br. Zespół Szkół w Mikorzynie był jedną z sześciu szkół w Wielkopolsce, w których odbywał się...

Zamknij