Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

XVIII Sesja Rady Gminy Bralin

W środę 25 listopada odbyło się XVIII posiedzenie Rady Gminy Bralin.

Na samym wstępnie na wniosek radnych Leszka Głąba i Pawła Narękiewicza wykreślono z porządku obrad trzy projekty uchwał. Pierwsza dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w związku z budową lądowiska dla śmigłowców pogotowia ratunkowego w Michałkowie, druga sprawa to opinia o podziale działek w Czerminie. Jak tłumaczył swój wniosek Leszek Głąb Dokumenty, które zostały dostarczone na sesję są jakieś szczątkowe i nie wystarczające żeby podjąć właściwą decyzję. Podkreślił również, iż radni nie mieli czasu zapoznać się ze sprawami ponieważ nie zostało zwołane żadne spotkanie przed sesyjne. Paweł Narękiewicza natomiast prosił o wykreślenie punktu dotyczącego opłat za posiadanie psów na terenie gminy Bralin. Prosił, aby i ta sprawa była omówiona na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa.

XVIII-sesja-rady-gminy-bralin3
Odnośnie pozostałych projektów przygotowanych uchwał radni byli niemal jednogłośni. Podjęto w tym dniu uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., gdzie dochody zwiększono o kwotę 30 600,00 zł do wysokości 20 242 559,85 zł. Wydatki natomiast o kwotę 30 600 zł zwiększone zostały do wysokości 18 758 628,83 zł.
Radni byli również za podjęciem uchwały w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednogłośnie również przyjęta została uchwała określająca wysokość opłaty targowej. Od nowego roku stawki te wynosić będą 10 zł od sprzedaży z oznaczonego stanowiska, środka transportu, 2 zł od sprzedaży z ręki, kosza lub skrzynki. Wysokość opłaty nie będzie zależna od branży towarów. W tym dniu podjęta została również uchwała o zatwierdzeniu „Planu Odnowy Miejscowości Nosale”.

XVIII-sesja-rady-gminy-bralin0 XVIII-sesja-rady-gminy-bralin2

Na koniec Wójt Gminy Roman Wojtysiak w związku ze zbliżającym się końcem roku zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy oraz do przewodniczących komisji stałych o intensywniejszą pracę. Wycofywanie uchwał, które zostały wprowadzone do porządku obrad ze względu na to, że komisje się nie zbierają i nie opiniują powoduje duże perturbacje dla nas - powiedział wójt. Również skarbnik gminy Grażyna Mosch zwróciła uwagę, że uchwały, które nie zostaną podjęte przed 30 grudnia, jak np. pomoc finansowa dla województwa, będą musiały zostać ujęte w projekcie gminy na 2016 r.

XVIII-sesja-rady-gminy-bralin1 XVIII-sesja-rady-gminy-bralin4

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
dowody tejestracyjne
Zatrzymania dowodów rejestracyjnych w powiecie

W maju 2015 roku weszły w życie nowe przepisy drogowe utrudniające życie tzw. "piratom drogowym". Według tej nowelizacji za przekroczenie...

Zamknij