Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Kępińskiego

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego za 2014 r. było najważniejszą uchwałą podjętą podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja br.

Za nim przystąpiono do głosowania Starosta Kępiński Witold Jankowski przedstawił sprawozdanie finansowe ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Dochody ogółem na dzień 31.12. 2104 r. wynosiły 51 761 350 zł, wykonanie planu wyniosło 51 466 210 zł co stanowi 99,43 %. Natomiast wydatki ogółem wynosiły 53 222 070 zł wykonanie planu wyniosło 52 021 051 zł co stanowi 97,74 %.  Przychody stanowiły 2 621 367 zł wykonanie wynosiło 2 598 204 zł czyli 99,12 % wykonania planu, rozchody natomiast stanowiły 1 160 647 zł i w tym przypadku plan został wykonany w 100 %.  Na inwestycje w 2014 roku przeznaczonych zostało ponad 9 mln zł.  Budżet w 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości 554 841 zł.

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutoriumVII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wyraziła Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Finansów. Również wykonanie budżetu przez Zarząd Powiatu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium
Można było się spodziewać, iż na sesji absolutoryjnej nastąpi starcie poprzedniej koalicji z obecną. Ostrą wymianę zdań w kwestii wykonania budżetu rozpoczął radny Ryszard Przybylski: Nie wiem skąd te płacze, że trudno będzie coś zrobić…gdybyśmy odjęli różnicę jaka wynika z zaciągniętego kredytu oraz spłaty w minionym roku to jeszcze na czysto zostałoby ponad 130 tys. zł. Obserwuję od ponad pół roku zmiany w budżecie i te zmiany, które przychodzą niczego nie wnoszą. Kompletna stagnacja. Bardzo wątpię w duże osiągnięcia starostów przywiezionych nam w teczkach i wybitnego zarządu jaki jest. Chciałbym dostrzec chociaż ułamek tego co do powiatu wpłynęło.

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium

Starosta kępiński w odpowiedzi na zarzuty radnego podkreślił, że w dużej mierze za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest poprzedni zarząd. Perspektywa 2007 – 2013 już się skończyła i z tego Państwo skorzystaliście i bardzo dobrze. Jestem chyba jedną z ostatnich osób, która by twierdziła, że Państwo tych środków nie wykorzystaliście. Nowa Prognoza finansowa jest, ale jeszcze nie rozwinęła skrzydeł, ona dopiero się zaczyna. Bardzo proszę, aby racjonalnie patrzeć na to co się mówi. Proszę dać nam trochę czasu. Myślę, że się Pan przekona, że tak naprawdę też potrafimy - powiedział starosta Witold Jankowski. W dyskusję włączył się również radny Zenon Kasprzak: „Przypominam sobie sesję absolutoryjną sprzed czterech lat po zmianie zarządu 2006-2010 i pamiętam totalną krytykę wtedy nowego starosty Pana Mazurkiewicza odnośnie naszej kadencji… 

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium

W odpowiedzi Włodzimierz Mazurkiewicz podkreślił, iż jest zadowolony z poprzednich czterech lat. Uważam, że zrobiłem dobrą robotę razem z zarządem, radnymi i przewodniczącym. Życzę Państwu tego samego, szczerze. Jest przed nami perspektywa 2014 – 2020 i ogromne środki. Złą jest próbą, przy takich inwestycjach dyskredytowanie…mówienie tylko o zadłużeniu, a nie wymienienie żadnej z inwestycji - powiedział Mazurkiewicz.

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium

Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania, podczas którego wszyscy zgodnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

Podczas sesji radny Włodzimierz Mazurkiewicz poruszył temat nadawania tytułu WIP czyli Ważna Indywidualność Powiatu. Jest to nagroda przyznawana z okazji Dnia Samorządowca osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju powiatu kępińskiego. Włodzimierz Mazurkiewicz złożył wniosek na ręce Starosty Powiatu Kępińskiego Witolda Jankowskiego w imieniu radnych w sprawie nadania WIP-a Powiatu Kępińskiego dla Poseł Bożeny Henczycy. Został on podpisany przez 8 radnych obecnych na sesji i aprobacie 1 nieobecnego tego dnia radnego proponując jednocześnie, aby wyjątkowo w tym roku przyznać 3 tytuły Ważnych Indywidualności Powiatu. Nie chciałem upolityczniać nagrody, ale tak się stało, że jest jeden parlamentarzysta wśród nominowanych, więc uważam, że dla dobra nas wszystkich i tego regionu proponuję 3 WIP-y - powiedział Włodzimierz Mazurkiewicz. 

VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium VII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego - absolutorium

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Matki w Laskach
Mamy świętowały z Bożeną Henczycą

25 maja prawie 150 pań wraz z poseł Bożeną Henczycą świętowało Dzień Matki. W intencji mam Mszę Świętą odprawił ks....

Zamknij