Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Seminarium bhp w ZSP Nr 2

W dniu 16 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przeprowadzono drugą część seminarium dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Tematyka przeprowadzonych zajęć:
1. Uregulowania prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu
w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
2. Analiza wypadków przy pracy rolniczej na terenie południowej Wielkopolski.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości).
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników rolniczych.
5. Bhp przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt.
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów.
8. Ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwie.
9. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
10. Czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika.

Seminaria prowadzili:
1. Tomasz Będzieszak inspektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz B¦Ödzieszak z KRUS podczas zaj¦Ö¦ç
2. Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.

Andrzej Zalewski z Pa+ästwowej Inspekcji Pracy podczas zaj¦Ö¦çW seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TA – grupa technik agrobiznesu i klasy 1 szkoły zawodowej uczący się w zawodzie rolnik oraz kilkunastu rolników, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.
Praca w rolnictwie to nie tylko ciężkie, ale także niebezpieczne zajęcie. Stanowiskiem pracy jest całe gospodarstwo: pole i zagroda. Rolnik wykonuje także wiele prac nierolniczych: często jest murarzem, stolarzem, mechanikiem i elektrykiem. Nie istnieje również ograniczenie czasu jego pracy. Często konieczny jest pośpiech mimo niesprzyjających warunków. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane.
Wypadki przy pracy zdarzają się w rolnictwie ponad dwa razy częściej niż
w innych działach gospodarki, wypadki śmiertelne – trzy do czterech razy częściej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje corocznie zgłoszenia ponad 50 tys. wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swoich gospodarstwach. Około 30 tys. zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym prawie 300 to wypadki kończące się śmiercią poszkodowanych. To tak, jakby co roku w kraju ginęła jedna przeciętnej wielkości wieś.

Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów:
a) co piąty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia,
b) 10 % wypadków w gospodarstwie – to upadki ze schodów i drabin. Wiele z nich kończy się ciężkimi urazami kończyn, kręgosłupa, czaszki, często trwałym kalectwem,
c) pilarki tarczowe i piły łańcuchowe powodują większą liczbę wypadków niż wszystkie inne maszyny i urządzenia rolnicze łącznie,
d) śmiertelne porażenie prądem elektrycznym zdarzają się na wsi dwukrotnie częściej niż w mieście, jedną z głównych tego przyczyn są trudniejsze warunki eksploatowania instalacji i urządzeń elektrycznych
w gospodarstwie,
e) jedna piąta wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się podczas eksploatacji maszyn rolniczych i ciągników,
f) nieumiejętna obsługa zwierząt hodowlanych również jest przyczyną wielu wypadków, często kończących się kalectwem, a nawet śmiercią.

                                                                                                Jan Kokot

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oferty pracy
Oferty pracy

Pracownicy poszukiwani za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. BRANŻA HANDLOWA Zawód SPRZEDAWCA – 1 osoba Wykształcenie zasadnicze zawodowe, Wymagania...

Zamknij