Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Kępno: Kolejne drogi wyremontowane

W końcu lipca zostały zakończone dwie inwestycje drogowe w Hanulinie oraz w Myjomicach (droga na Rozalkę). Poniżej prezentujemy podsumowanie inwestycji.

„Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie”
Zadanie obejmowało wykonanie jezdni asfaltowej ul. Parkowej o długości 93 m, wykonanie o nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach do posesji, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie nawierzchni bitumicznej na zatoce parkingowej przy sklepie (działka nr 817 obręb Krążkowy) o powierzchni około 300 m2.

Wykonawcą robót była firma Elektromex sp. z o.o. z Kępna – umowa z dnia 14 czerwca 2017r. Wartość kontraktu wyniosła 258.000,00 zł brutto. Termin realizacji: 30 lipca 2017r.

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach”
Zadanie obejmowało wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni o długości 700mb i szerokości 4,0m. Przebudowa nawierzchni obejmowała roboty przygotowawcze, wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej, utwardzenie poboczy, wykonanie i profilowanie rowów po stronie prawej, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej oraz wykonanie nawierzchni na zjazdach na drogi gminne gruntowe.

Wykonawcą robót była firma „ARES” Karol Wrzecioniarz ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa . Wartość kontraktu wyniosła 189.316,50 zł brutto. Termin realizacji: 30 lipca 2017r.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
komin
Kępno: 81 wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania

 81 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Kępno  w sprawie dofinansowania wymiany ogrzewania w ramach programu "Kępno wolne od...

Zamknij