Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Rolnicy protestowali

We wtorek 27 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 przed wszystkimi starostwami powiatowymi w Wielkopolsce miały zostać zorganizowane pikiety rolnicze w ramach pogotowia strajkowego.

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie również zgromadzili się rolnicy, którzy później spotkali się ze Starostą Kępińskim Witoldem Jankowskim.

Protest rolników przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie

Powodem wyjścia rolników jest sytuacja ekonomiczna w jakiej się znaleźli. Domagają się oni cen minimalnych w skupach, ponieważ wielokrotnie zmuszani są do sprzedaży produktów poniżej cen produkcji. Jak przypominają rolnicy sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną systematycznie się pogarsza. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę oraz embargo rosyjskie mogą doprowadzić w krótkim czasie do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się zainwestowali w unowocześnianie swoich gospodarstw, a którzy dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym, rolnicy postulują do Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji, w szczególności o:

 • Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.
 • Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowych.
 • Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).
 • Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.
 • Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.
 • Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.
 • Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.
 • Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.
 • Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).
 • Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.
 • Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017r. – jakie działania podejmuje Rząd.
 • Rozszerzyć kompetencje komórkom kontrolującym powołanym przy ARiMR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz”.
 • Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.
 • Wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki.

Protest rolników przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie

Źródło: powiatkepno.pl/aktualnosci

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podsumowanie konkursu "Zapobiegamy pożarom"
Podsumowanie konkursu „Zapobiegamy pożarom”

W miesiącu styczniu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom” . W etapie gminnym udział wzięło ogółem 115 prac...

Zamknij