Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Przyszłość oświaty w gminie Baranów ?

Oficjalne plany zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Baranów na lata 2012-2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014-2018 nic nie wspominają o jakieś większej reformie oświatowej w najbliższych latach.

W strategii jest tylko zapis o „rozwoju oświaty” jako jednym z celów strategicznych. Program wyborczy obecnej wójt i radnych również nie wskazuje zmian w postaci zamykania jakiś placówek. W kuluarach słychać jednak inne głosy…

Decyduje rada?

Jakakolwiek poważniejsza zmiana w oświacie w postaci zamknięcia lub utworzenia nowych szkół może dokonać się jedynie poprzez uchwałę Rady Gminy Baranów. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek dała się jednak poznać jako osoba apodyktyczna dążąca do „przekonania” radnych do swoich propozycji na różne sposoby. Całkiem możliwe, że to jej zdanie będzie najbardziej decydujące, tym bardziej, że większość obecnych radnych weszło z tego samego komitetu wyborczego co ona.
Mimo braku jakiejkolwiek dyskusji na sesji wójt już informowała rodziców dzieci z Grębanina, że szkoła będzie zlikwidowana. Nie wiadomo, czy nie zna swoich kompetencji, czy też jest pewna aprobaty ze strony większości radnych.

Plany kuluarowe

Wójt Lewandowska-Siwek pierwszy raz swoimi „marzeniami” podzieliła się z mediami kilka lat temu (i to szybciej niż z organem decyzyjnym – radą), co spowodowało znaczny sprzeciw u ówczesnych radnych. Zdaniem wójt najwłaściwszym wyjściem byłoby pobudowanie dużej szkoły zbiorczej (podstawowej i gimnazjum) w Baranowie koło „Orlika”. „Pałac Wężyków”, w którym obecnie mieści się gimnazjum można by sprzedać. Wójt Lewandowska – Siwek później, po oporze mieszkańców wielokrotnie wypierała się swojej wypowiedzi (której nagrania można posłuchać na stronie mroczen.blogspot.com), jednak bez względu ile jeszcze razy zaprzeczy swoim słowom nie zmieni faktów. Oto fragment z posiedzenia wspólnego komisji w Baranowie w 2011 roku:

Radny Tomasz Michalak:
Pani wójt – wspomniała Pani, że odpadłby nam koszt 100 tyś. zł (mniej więcej) na remont gimnazjum. No praktycznie ten „Pałac Wężyków” dalej będzie. Czy Pani planuje go sprzedać, czy będzie tylko stał i nie będzie remontowany?

Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek:
To Państwa decyzja będzie co my będziemy z tym budynkiem robić. Najlepsza byłaby możliwość sprzedania tego, bo utrzymanie przez gminę takiego zabytku jest bardzo kosztowne. Ogromnie… i każda gmina pozbywa się takich zabytków. Najlepiej jakby to był hotel, albo jakieś inne takie SPA zrobione, no…

Radny Tomasz Michalak:
No, ale jeżeli to wejdzie w prywatne ręce to nie wykluczone, że ktoś zrobi sobie tylko rezydencję i postawi „zakaz wstępu” i stracimy dobro nasze – społeczne w postaci zabytkowego „Pałacu Wężyków”.

Jednocześnie w kuluarach rady i urzędu było słychać głosy o sensie istnienia mniejszych szkół podstawowych, skoro byłaby budowana nowa – bardzo duża. Niektórzy odczuli zagrożenie dla szkół w Grębaninie, Donaborowie i Słupi pod Kępnem. Wójt oczywiście stwierdzała, że nikt nie mówi o likwidacji szkół (nawet gimnazjum, którego zamknięcie sama publicznie proponowała)…
Po owej komisji zrobił się znaczny szum. Mieszkańcy, niektórych miejscowości zbierali listy w obronie małych szkół. Sprawa ucichła – ale czy pomysł zniknął z głowy wójt Lewandowskiej-Siwek.

Pytania do wójta

Wójt ma obowiązek co roku składać raport dotyczący stanu oświaty w gminie. Już raport za 2012 rok zawierał niepokojące prognozy względem przewidywanej liczny dzieci w szkołach. Oto fragment protokołu z pytaniami radnego do wójta odnośnie planów w oświacie w związku z przedstawionym raportem:

T. Michalak zapytał, czy są jakieś plany, co poradzić na przewidywalną liczbę uczniów w poszczególnych klasach, czy urząd ma w tym kierunku jakieś propozycje?

P. Wójt powiedziała, że nie wie, co urząd mógłby zrobić w sprawie demografii dzieci urodzonych w latach 2008-2010, zapytała czy Radny ma jakiś pomysł na zwiększenie demografii?

T. Michalak powiedział, że chodzi o to, co zrobić z oświatą na podstawie obecnej demografii. Czy są podejmowane jakieś działania względem przyszłych planów?

P. Wójt odpowiedziała, że czekałaby na propozycję Radnego.

T. Michalak zapytał, czy bez jego propozycji w jednej klasie będą 3 osoby, a w drugiej 37?

P. Wójt odparła, że sądzi, iż tak będzie.

Jak się można domyślać z tekstu, wypowiedzi wójt Lewandowskiej-Siwek miały bardzo ironiczny charakter.

Ciche zmiany?

Niektórzy samorządowcy już mówią o zmianach i szykowaniu gruntu pod zmiany: Szkoła w Grębaninie jest wyraźnie niedoinwestowana (na remonty wakacyjne przeznaczono tylko 2 tys. zł), plany budowy sali gimnastycznej poszły „do kosza”, zainstalowano ogrzewanie drastycznie zwiększające koszt utrzymania budynku.
Przy szkole w Donaborowie powstaje droga sala sportowa, ale wydaje się, że cel sali gimnastycznej dla dzieci jest drugorzędny ze względu na charakter obiektu (dostosowany do gry w tenisa).
W Baranowie powstanie hala sportowa, kilkaset metrów od szkoły a projekt modernizacji sali przy szkole również poszedł „do kosza”. Dalszy krok, będzie zapewne „marzeniem” Lewandowskiej-Siwek – szkoła przy „Orliku”…
Zmiany są przeprowadzane „po cichu” i „małymi krokami” ale wydaje się, że zmierzają do znacznej odmiany oświaty w gminie Baranów.

Dyrektorzy zarabiają za dużo…

Jak wynika z wypowiedzi wójt Lewandowskiej-Siwek znaczącym kosztem dla gminnej oświaty są wynagrodzenia dyrektorów szkół. Tylko dlaczego kilka miesięcy temu sama złożyła projekt uchwały o podwyżkę dla nich twierdząc, że zarabiają za mało?

A może zmiany są dobre?

Może i zmiany są konieczne i będą pożytkiem nie tylko dla budżetu gminy ale i dla dzieci? Może… Ale czy władze gminy nie powinny przeprowadzić analizy wieloletniej i uczciwych konsultacji społecznych?
Może lepiej zamknąć małe szkoły i zrzucić problem na mieszkańców: „Utwórzcie sobie stowarzyszenie”. Może warto obejść prawne przywileje nauczycieli z Karty Nauczyciela – ale dlaczego wybiórczo?

NIK o likwidacji szkół

Sprawa likwidacji szkół przez gminy była tematem zeszłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Oto najistotniejsza uwaga, która powinna dotyczyć również Gminy Baranów:
„NIK podkreśla, że ze względu na wagę problemu, jego wpływ na życie lokalnych społeczności i pojedynczych rodzin oraz wielość – często rozbieżnych – interesów, niezwykle istotnym jest, aby w każdym wypadku procedurę likwidacji czy też przekształcania szkół poprzedzała dogłębna analiza wsparta debatą, która zagwarantuje transparentność całego procesu, pozwoli wypowiedzieć się wszystkim stronom i da możliwość podjęcia najbardziej racjonalnej decyzji.”

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
kongres_xxv_lecia_samorzadu
Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Samorządowcy z całej Polski spotkali się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. Odbyły się również zgromadzenia...

Zamknij