Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Projekt „W rodzinie siła” w Trzcinicy

”W rodzinie siła” to projekt realizowany przez Gminę Trzcinica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy w partnerstwie z Powiatem Kępińskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Miastem i Gminą Kępno, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie oraz organizacją pozarządową Fundacją AKME.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Gmina Trzcinica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy wsparciem obejmie min. 8 dzieci ( 8-16 lat) z rodzin dysfunkcyjnych. Działania kierowane będą również do rodziców, czyli bezpośredniego otoczenia dzieci. W ramach projektu planowany jest 10-dniowy wyjazdowy warsztat umiejętności wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców” dla rodziców wraz z dziećmi a także szkolenia dla rodziców z zakresu pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto organizowane będą zajęcia dla dzieci w zakresie kompetencji kluczowych (zgodnie z diagnozą potrzeb np. nauka języka obcego), warsztaty pedagogiczno–psychologiczne dla dzieci, zajęcia logopedyczne oraz kurs pomocy przedmedycznej. Dodatkowo GOPS Trzcinica zatrudni asystenta rodziny na ½ etatu w tym także doposażone zostanie miejsce pracy asystenta rodziny oraz zostaną stworzone grupy wsparcia dla rodziców.

UG Trzcinica

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Grzegorz Hadzik
Finanse Gminy Trzcinica w 2017 roku

Budżet Gminy Trzcinica na 2017 rok zawiera kwotę dochodów 19 882 161,27 złotych i 21 095 842,01 złotych wydatków. Różnica...

Zamknij