Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Powiat: Porozumienia w sprawie dróg

Od 18 maja sukcesywnie podpisywane są partnerstwa z kolejnymi gminami powiatu kępińskiego w celu wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych.

To już kolejny rok funkcjonowania takiej formuły współpracy, która pozwala w znacznym stopniu poszerzać katalog realizowanych wspólnie zadań inwestycyjno-remontowych na drogach powiatowych.

Cały mechanizm rozpoczęły w lutym tego roku konsultacje Zarządu Powiatu Kępińskiego z włodarzami poszczególnych gmin. W ich trakcie Zarząd przedstawił możliwości finansowe powiatu w zakresie inwestycji drogowych, omówiono wówczas także oczekiwania i możliwości finansowe gmin w zakresie wsparcia proponowanych inwestycji.

Finalnie udało się podpisać porozumienia z gminami.

Jako pierwszą podpisano umowę partnerską z Gminą Bralin, która zakłada wsparcie przez powiat dwóch inwestycji gminnych. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi na odcinku Mielęcin –Weronikopole długości ok. 750 mb. Druga inwestycja to przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P oraz wykonanie odwodnienia drogi. Łącznie Powiat Kępiński przekaże na realizację obu ww. zadań 200 000 złotych.

W przypadku Gminy Rychtal powiat w drodze porozumienia przekazał 15 000 złotych na dokończenie budowy chodnika w Drożkach.

drogi1Gmina Trzcinica przekazała na rzecz Powiatu Kępińskiego 50 000 złotych, co stanowić będzie część kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych. Remont drogi powiatowej relacji Mroczeń – Laski – odcinek w lesie masą asfaltową na gorąco, budowę trzech odcinków chodników w miejscowościach Kuźnica Trzcińska, Laski i Trzcinica o łącznej długości ok. 200 mb. Wykonanie nakładki bitumicznej i odcinkowo powierzchniowego podwójnego utrwalenia na odcinku drogi powiatowej łączącej Trzcinicę z Kuźnicą Trzcińską.

Gmina Łęka Opatowska przekazała na rzecz powiatu kwotę 400 000 złotych, która stanowić będzie część wkładu własnego w ramach realizowanej przy udziale środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” przebudowy drogi powiatowej Trzebień – Opatów.

25 maja podpisane zostało porozumienie z Gminą Kępno na mocy którego uregulowano szczegółowo kwestie udziału finansowego Powiatu Kępińskiego w przebudowie ul. Walki Młodych oraz udziału finansowego Gminy Kępno w przebudowie ulicy Wieluńskiej.

30 maja zawarto porozumienia z Gminą Baranów. W ich następstwie gmina przekaże 185 000 złotych na dalsze prace związane z budową chodnika przy ulicy Szerokiej w Słupi pod Kępnem oraz remont kanalizacji w obrębie tej inwestycji. Ponadto gmina przekaże 770 000 złotych na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej łączącej Joankę i Mroczeń. Powiat przekazał gminie 370 000 złotych na przebudowę drogi gminnej Grębanin – Żurawiniec.

31 maja podpisana została umowa partnerska z Gminą Perzów, zgodnie z którą gmina wniesie w ramach porozumienia 90 000 złotych. Środki te stanowić będą część kosztów wymiany starej nawierzchni chodnika z płytek betonowych na odcinku około 150 metrów we wsi Domasłów oraz wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku Perzów-Ludwiczyn. W przypadku powstania oszczędności w ramach dwóch wyżej wymienionych zadań zaoszczędzone środki wykorzystane zostaną na kontynuację budowy dalszej części chodnika w miejscowości Koza Wielka.

drogi2Zawarcie porozumień otwiera możliwość realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg wyżej wymienionych inwestycji drogowych.

Zgodnie z porozumieniami prace muszą być wykonane do końca tego roku.

Opracowano na podstawie materiałów Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
KzR-repertuar
Kępno: Konkurs w Kinie za Rogiem

Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza na nowy repertuar Kina za Rogiem.

Zamknij