Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Powiat kępiński otrzymał dofinansowanie

Prawie 765 tysięcy złotych otrzymał powiat kępiński na przebudowę boisk w ramach programu ,,Sportowa Polska” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – poinformował poseł Jan Dziedziczak.

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem zostały objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe usprawianie sportu. Bardzo się cieszę, że powiat kępiński takie dofinansowanie otrzymał – podkreślił poseł Jan Dziedziczak.
Program ,,Sportowa Polska” to jeden z wielu programów inwestycyjnych ogłoszonych w tym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort wspiera modernizację istniejących obiektów sportowych oraz budowę nowych. Wnioski składają praktycznie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i jeżeli wniosek jest poprawny od strony merytorycznej, to ma szansę na uzyskanie funduszy.
- Polityka Ministerstwa Sportu polega na tym, aby jak najwięcej
pieniędzy dostały gminy inwestujące w infrastrukturę sportową, dzięki
temu nawet niewielkie gminy wiejskie mają szansę na otrzymanie pieniędzyz różnorakich programów. To samo dotyczy organizacji pozarządowych i klubów sportowych dla których przeznaczony jest program ,,Klub”, który ma na celu finansowanie zakupu sprzętu dla sportowców. Z tej ostatniej formy pomocy od zeszłego roku skorzystało już prawie 8 tysięcy podmiotów. W tej części Wielkopolski pod względem pozyskiwania funduszy na rozwój sportu bardzo aktywna jest gmina Kępno. Dzięki staraniom Burmistrza Psikusa, Ministerstwo Sportu przekazało Kępnu przeszło 4 miliony złotych na inwestycje – wyjaśnia poseł Dziedziczak.

Wsparcie to udało się uzyskać w wyniku podjętych starań ze strony posła na Sejm RP dra Jana Mosińskiego.
To finansowe wsparcie, o które wnioskował powiat kępiński, pozwala na realizację bardzo ważnych zadań z zakresu poprawy warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, które znajdują się w złym lub niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym – podkreśla poseł Jan Mosiński.

- Uzyskane środki finansowe potwierdzają to, że tzw. obóz dobrej zmiany, a więc rządy Prawa i Sprawiedliwości polegają na tym, że dostrzega się potrzeby mniejszych ośrodków miejskich – dodaje parlamentarzysta. – Polityka zrównoważonego rozwoju staje się faktem.

- Godne podkreślenia jest to, że po uzyskaniu środków na inwestycje w infrastrukturę drogową czy też wspólnie z min. Beata Kempą wywalczenie z rezerwy budżetowej państwa kwoty ponad 3 mln zł na blok operacyjny w kępińskim szpitalu, pozytywne rozpatrzenie wniosku na rzecz przebudowy boisk w powiecie kępińskim jest kolejną, skuteczną inicjatywą z mojej strony – wskazuje Jan Mosiński.

Poseł zaznaczył, że pełniąc funkcję sekretarz stanu gros czasu poświęca na intensywną pracę w Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, co nie znaczy, że nie interesuje się problemami małych ojczyzn, w tym przypadku Kępna i powiatu kępińskiego.

Jan Mosinski 1

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSCN2807
Trzcinica: Drugi etap inwestycji

22 sierpnia 2018 roku w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica. Umowa dotyczy dofinansowania projektu...

Zamknij