Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Ponad 3 mln zł dotacji na kanalizację w Trzcinicy

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Osi Priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach konkursu swój wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogolnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” złożyła Gmina Trzcinica.

Łącznie w konkursie złożono 39 wniosków, które poddane zostały ocenie formalnej, a więc kontroli zgodności z kryteriami i warunkami konkursu. Oceniono także kompletność dokumentacji oraz wszystkich załączników. Wniosek Gminy Trzcinica został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. 13 kwietnia 2017 roku został ogłoszony komunikat, iż 19 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, w tym wniosek Gminy Trzcinica. Wartość pozyskanego dofinansowania to 3 242 332,56 złotych, a całość zadania to 5 474 304,34 złotych.
Rozpoczęcie prac obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sieci wodociągowej z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg planowane jest od lipca 2017 roku, a zakończenie tego etapu do czerwca 2018 roku.

Jak uzupełnia Wójt Gminy Grzegorz HadzikRozpoczyna się duża inwestycja wodno – kanalizacyjno – drogowa w Trzcinicy kolejnej miejscowości Naszej Gminy. Realizowane prace będą analogiczne do tych, jakie były wykonane w latach 2009-2012 w Laskach.

trzcinica-kanalizacja

 

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
konkurs-bhp-10
Finał konkursu o BHP w rolnictwie rozstrzygnięty

FINAŁ XXIII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE DLA UCZNIÓW KIERUNKÓW ROLNICZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH...

Zamknij