Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Podsumowano unijny projekt szkolenia nauczycieli

27 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie odbyło się podsumowanie projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”.

Na konferencji obecni byli Starosta Powiatu Kępińskiego Witold Jankowski, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jan Bartczak, poseł RP Bożena Henczyca, wójtowie gmin, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Oświaty i Funduszy Europejskich z poszczególnych gmin, dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatu kępińskiego oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w pracę nad projektem. 

Podsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiego

Cel oraz zadania projektu na wstępie przybliżył starosta kępiński, który podkreślił iż ważną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Projektem objętych zostało 37 placówek oświatowych z terenu powiatu kępińskiego w tym 627 nauczycieli oraz 36 dyrektorów szkół. Realizowany był od 1 września 2013 r. do kwietnia 2015 r. a jego koszty to 1 403 842,00 zł w całości pokryte zostały z funduszu Unii Europejskiej.

Podsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiegoPodsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiego01
Zadaniem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie kępińskim. Udoskonalenie metod kształcenia oraz form dydaktycznych. Przed uczestnikami szkolenia postawiono 3 zadania:
- Przeprowadzeniem pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole i przedszkolu
- Utworzenie i realizacja pięciu tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia. W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń tj. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”, „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”, „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”, „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”, „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. 
- Wypracowanie procedur współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Biblioteką Pedagogiczna.
Podziękowania za udział w projekcie pedagogom oraz władzom samorządowym złożył Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jan Bartczak. Zapewnił również o ciągłej pomocy dla uczestników projektu.

Podsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiegoPodsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiego
Na zakończenie konferencji dyrektorzy szkół otrzymali podziękowania oraz dyplomy za udział w projekcie.

Podsumowanie unijnego projektu szkolenia nauczycieli powiatu kępińskiego

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie w Piotrówce
Piotrówka: spotkanie z okazji 25-lecia Samorządności

24 kwietnia 2015 r. w sali Domu Ludowego w Piotrówce odbyło się spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów Rencistów...

Zamknij