Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Piotr Psikus otrzymał absolutorium

25 czerwca odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Głównym jej punktem było udzielenie absolutorium burmistrzowi Piotrowi Psikusowi.

Z przedstawionego sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu wynika iż w ubiegłym roku wykonano dochody w kwocie 76 863 158, 52 zł co stanowi ponad 100 % zaplanowanych dochodów. Wydatki wykonano na kwotę 76 386 474, 24 zł czyli ok 95 % planu. Zadłużenie na koniec 2014 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wyniosło 27 579 945,28 zł czyli ponad 35 % w stosunku do wykonanych dochodów. Realizację budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisja Rewizyjna.

X Sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Za nim przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium obecnemu burmistrzowi radni negatywnie skomentowali poprzedni rok oraz pracę byłej burmistrz Anieli Kempa. Radny Krzysztof Dąbrowski, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady nadał byłej burmistrz czerwoną kartkę kierując jednocześnie w jej stronę wiele gorzkich słów. Nie będę głosował za udzieleniem absolutorium pod względem merytorycznym nie Panu burmistrzowi Psikusowi tylko Pani burmistrz Kempa i w tej chwili nadaję jej czerwoną kartkę za to co zostawiła w ostatnim okresie nie realizując zadań, które jej wyznaczyła Rada Miejska w Kępnie poprzedniej kadencji. Mówię tutaj o m.in. o boisku na Os. Mściwoja, mówię o odwodnieniu ul. Strumykowej i o innych inwestycjach, które miały być zrealizowane, bo na to były środki finansowe, ale tylko upór i niekonsekwencja działań Pani burmistrz nie pozwoliły na realizację zadań. A co za tym idzie, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. Wstrzymam się od głosu, ale to nie znaczy że nie jestem za udzieleniem absolutorium, natomiast jest to mój protest przeciwko temu co się działo od lipca 2014 roku do końca kadencji ustępującej rady- powiedział Krzysztof Dąbrowski.

X Sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Całą sytuację skomentował także radny Adam Tęsiorowski, który w poprzedniej radzie był w opozycji wobec Anieli Kempa. Udzielamy absolutorium tak naprawdę Pani Anieli Kempa… my jako opozycją tą czerwoną kartkę daliśmy Pani burmistrz zaraz po wyborach w 2010 roku bo wiedzieliśmy że to będzie niewypał… W 2014 r. nie wykorzystaliśmy możliwości rozwoju jakie występowały. Pani burmistrz z nadwyżką budżetową zrobiła takie zamieszanie co spowodowało, że wszyscy się skłóciliśmy w tym temacie. Można było te środki lepiej wykorzystać. Pod koniec 2014 r. nie Pani burmistrz rządziła, ale tak na prawdę rada podejmowała decyzje, które trzeba było realizować – mówił Adam Tęsiorowski. Podkreślił również fakt, iż mimo wszystko radni dobrze współpracowali z ówczesnym przewodniczącym. Ostatni rok to była nasza współpraca, aby przełożyła się na ten rok i następną kadencji - dodał radny Tęsiorowski.

X Sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Radni krytykowali wiele działań Anieli Kempa m.in. mówili o źle przygotowanych inwestycjach. Jak podsumował Przewodniczacy Rady Andrzej Stachowiak: Należy stwierdzić, że Pani burmistrz nie była dobrym gospodarzem, a szczególnie w 2014 r. … Nie potrafiła porozumieć się z radnymi, a wręcz działała im na przekór.

Absolutorium dla Piotra Psikusa21

Sam burmistrz Piotr Psikus powiedział, że będzie starał się realizować zadania, o których wspominał w swojej kampanii wyborczej. – Przed nami duże wyzwania. Dzisiejsza sesja podsumowuje ostatnie cztery lata poprzedniej kadencji. Myślę, że efekty naszej pracy będą rzeczy namacalne, które mieszkańcy będą mogli dostrzec i zauważyć. Rzeczy, które będą służyć w naszym codziennym życiu. Chcemy, aby tegoroczny budżet oparty był o inwestycje i pozyskiwanie środków na lata 2015 – 2020, o które nie będzie łatwo… Myślę, że za 3,5 roku osiągniemy sukces, który zaprocentuje dobrymi wynikami dla miasta i gminy Kępno - powiedział Piotr Psikus. Kępińscy radni przy pięciu głosach wstrzymujących udzielili absolutorium obecnemu burmistrzowi.

Absolutorium dla Piotra Psikusa11

Absolutorium dla Piotra Psikusa61 Absolutorium dla Piotra Psikusa51

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
X Sesja Rady Miejskiej w Kępnie
Miasto i Gmina Kępno przejmie noclegownię

Od 01 lipca zarządzaniem noclegowni w Mianowicach zajmie się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie. Dotychczas opiekę nad tym...

Zamknij