Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Kępno: FLORIAN dla Alojzego Nowaka

florian-alojzy-nowak-1

W Polsce jest zarejestrowanych 15785 ochotniczych straży pożarnych. W organizacjach tych są ludzie, którzy swoją aktywnością przerastają innych, a ich otwarte serce sprawia, że społeczności lokalne zacieśniają swoje więzy i rozkwitają. W Gminie Kępno jest człowiek, który wybitnie zasłużył na wyróżnienie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w I organizowanym przez siebie konkursie o nazwie […]

OSP Laski włączone do struktury KSR-G

laski-osp-14

23 kwietnia br. odbyła się uroczystość włączenia jednostki OSP Laski w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG jest dużym wydarzeniem. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy obejmuje najlepsze jednostki ratownicze, służby, inspekcje i straże. Wejście w te struktury, jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej dotychczasowe działania ratownicze. […]

Bieg Muratora i Piknik Ekologiczny

murator-bieg-3

Kolejna miejscowość z dobrą energią na mapie Polski to z pewnością Baranów w województwie wielkopolskim. Tu 22 kwietnia w ramach projektu “Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne” zorganizowany został piknik ekologiczny. Impreza miała na celu przybliżenie zagadnienia niskiej emisji oraz wagi problemu, jakie pociągają za sobą szkodliwe substancje, które za naszym udziałem trafiają do atmosfery. 86 osób wzięło […]

Ponad 3 mln zł dotacji na kanalizację w Trzcinicy

trzcinica-kanalizacja

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Osi Priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. W ramach konkursu swój wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogolnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę […]

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme