Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Osiny: Stowarzyszenie przeciw norkom

19 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekologicznego „Czyste Środowisko”. Stowarzyszenie powstało po to, aby nie dopuścić do budowy fermy norek amerykańskich w Zosinie.

Na zebraniu, było obecnych 106 osób, w tym 56 członków stowarzyszenia. Na koniec przyjęto do stowarzyszenia kolejnych 59 członków.  Zebranie prowadził Krzysztof Dąbrowski.

osiny-stowarzyszenie-norki-1Na spotkaniu poparcie władz samorządowych dla działań stowarzyszenia potwierdził burmistrz Kępna Piotr Psikus. Przedstawił również szereg podjętych działań przeciwko kontrowersyjnej inwestycji. Zostały wysłane stosowne pisma w tej sprawie  do Parlamentarzystów, Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Poinformował także o spotkaniu ze Starostą Kępińskim dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno-prawnego w związku z planowana budową fermy norek w Zosinie.

Na spotkaniu wybrano zarząd stowarzyszenia, który składa się z następujących osób:
- Krzysztof Fiołka – Przedstawiciel-Przewodniczący wybrany w dniu 27. kwietnia br. roku na zebraniu założycielskim,
- Krzysztof Dąbrowski
- Janusz Dulewicz
- Krzysztof Dyla
- Andrzej Gabryś
- Małgorzata Krzyżaniak
- Teresa Przybylska
- Jolanta Rachlak – skarbnik
- Andrzej Rozwadowski
- Agata Sikora
- Marcin Ślęk,

W skład komisji rewizyjnej zostali wybrani:
- Karol Szubert – Przewodniczący
- Katarzyna Kołcio-Kraus
- Sławomira Michalska

Stowarzyszenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

- uchwała w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  i radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie , Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Kępińskiego z apelem o przyjęcie stanowiska w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych w tym norki amerykańskiej na terenie gmin, powiatu i woj. Wielkopolskiego,

– uchwała odnośnie zorganizowania protestu – pikiety w sprawie budowy fermy norek amerykańskich w Zosinie (Gmina Kępno) pod urzędem Starosty Kępińskiego i Burmistrza MiG Kępno oraz wyjazd do Warszawy pod gmach Sejmu i Urząd Prezesa Rady Ministrów.

zebranie-14.04.2016-osiny

To jednak nie wszystkie działania osób którzy sprzeciwiają się owej inwestycji. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje przekazane przez stowarzyszenie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY INICJATYWNEJ oraz CZŁONKÓW STOWARZYSZeNIA EKOLOGICZNEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO”
ZA OKRES 0D 07.04.2016 DO 18.05.2016 roku.

Na początku kwietnia wśród mieszkańców Sołectwa Osiny pojawiły się informacje o planowanej budowie w miejscowości Zosin fermy norek amerykańskich i wydanym pozwoleniu na budowę.

Po spotkaniu z przedstawicielami wsi Osiny w dniu 07.04.2016 r. podczas obrad Rady Miejskiej w Kępnie Klub Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego w Kępnie złożył interpelację do Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie i sprzeciw związany z planowaną budową fermy norek amerykańskich w Zosinie Gmina Kępno.

Po wystosowaniu apelu do władz rady Sołeckiej Osin i mieszkańców z inicjatywy sołtysa wsi odbyło się w dniu 14.04.2016 r. otwarte zebranie mieszkańców. Na zebraniu uczestniczyło ponad 100 osób wyrażających swój sprzeciw przeciwko planowanej inwestycji.

Na zebraniu przybył także inwestor. Informacje i wyjaśnienia przekazane przez inwestora nie przekonały zebranych. W tej sytuacji inwestor postanowił opuścić salę. W związku z wyraźnym sprzeciwem mieszkańców postanowiono utworzyć Stowarzyszenie działające w sprawach ochrony środowiska. Zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Ekologiczne ”Czyste Środowisko”. Obecni na zebraniu, przy jednym głosie przeciw i 4 wstrzymujących się, poparła propozycję utworzenia stowarzyszenia. W tym samym dniu na listę założycieli Stowarzyszenia wpisało się 56 osób.

W dniu 21.04.2016 r. jeden z mieszkańców naszej gminy i zarazem bezpośredni sąsiad i właściciel działki przy planowanej fermie złożył do Starosty Kępińskiego wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego i przywrócenia strony w sprawie pozwolenia na budowę fermy norek amerykańskich, ponieważ nie został powiadomiony o planowanej inwestycji. W dniu 25.04.2016 r. członkowie grupy inicjatywnej założycieli stowarzyszenia spotkali się w Ostrowie Wlkp. z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem, a w Kaliszu z posłanką Joanną Lichocką i przekazali im informacje o zagrożeniach środowiskowych w związku z planowaną budową. W/w parlamentarzyści zapewnili nas o swoim zaangażowaniu w sprawę i udzielą nam daleko idącej pomocy.

26.04.2016 r. ukazał się w Tygodniku Kępińskim artykuł z Apelem naszego stowarzyszenia dot. protestu mieszkańców w sprawie planowanej budowy fermy norek amerykańskich. Apel dotyczył wszystkich środowisk i mieszkańców naszej gminy. Zwrócono się z apelem do parlamentarzystów z okręgu wyborczego Kalisz – Leszno , radnych rady miejskiej ,radnych powiatu kępińskiego, do władz samorządowych o pomoc w tym zakresie.

27.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie zostało formalnie zarejestrowane nasze Stowarzyszenie Ekologiczne „Czyste Środowisko„.

W dniu 01.05.2016 r. odbyła się pierwsza wizja lokalna eksperta przyrodniczego i zarazem ornitologa w celu sporządzenia inwentaryzacji biologicznej i ornitologicznej sąsiedztwa terenu, na którym planowana jest sporna inwestycja.

04.05.2016 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie mieszkańców Gminy Kępno, głównie z rejonów zagrożonych środowiskowym oddziaływaniem planowanej fermy. W zebraniu tym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, którzy także protestują przeciwko budowie i powstawaniu podobnych inwestycji w kraju – stowarzyszenie „Otwarte Klatki – oddział Wrocław, z ościennych powiatów stowarzyszenie „Gniazdo „ z Komorowa oraz „Czyste Otoczenie„ z Cieszyna Gmina Sośnie powiat Ostrów Wlkp. Przedstawiciele tych stowarzyszeń przedstawili nam jak żyje się ludziom w pobliżu ferm norek amerykańskich. Jakie czekają nas potencjalne zagrożenia ekologiczne i środowiskowe po powstaniu wspomnianej hodowli.

Na powyższym zebraniu ustalono, że w dniu 19.05.2016 o godz. 19.oo odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekologicznego „Czyste Środowisko„ w Sali Domu Ludowego w Osinach. Ustalono także, że ta informacja będzie oficjalnym zaproszeniem wszystkich członków na w/w zebranie wraz z informacją w Radiu „SUD”.

07.05.2016 r. posłanka na sejm RP Joanna Lichocka złożyła interpelację poselską w sprawie hodowli norki amerykańskiej.

09.05.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem w sprawie wniesienia interpelacji do ministrów rolnictwa i ochrony środowiska w sprawie ustawy odorowej, wpisania norki amerykańskiej na listę zwierząt inwazyjnych oraz dokonania zmiany wskaźnika DJP dla norki amerykańskiej, jaka została dokonana w 2003 r. a także ustawy o nawożeniu.

12.05.2016 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Kępno została pozytywnie przegłosowana interpelacja Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarcze w sprawie zmiany w zapisach w planie zagospodarowania MiG. Kępno , uwzględniającego zakaz budowy ferm norek amerykańskich i innych zwierząt futerkowych w gminie Kępno.

W dniu 12 i 13 .05.2016 r. wielu mieszkańców z najbliższego otoczenia planowanej inwestycji złożyło Starosty Kępińskiego w Kępnie wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę fermy norek amerykańskich.

W dniu 13.05.2016 r. nasze Stowarzyszenie Ekologiczne „Czyste Środowisko„ złożyło wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji Starosty Kępińskiego o pozwolenie na budowę, pozwoleń wodno – prawnych, zgłoszenia wykonania robót przyłącza wodociągowego i energetycznego.

16 maja 2016 roku otrzymaliśmy pierwsze dokumenty dotyczące planowanej budowy i wydanego pozwolenia na budowę fermy norek amerykańskich od stowarzyszenia Otwarte Klatki otrzymane ze Starostw Powiatowego w Kępnie. Część tych dokumentów wyjaśnia pewne zagadnienia. Jednak występują braki w przedstawionych dokumentach i dlatego też zwrócimy się do Starosty o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

17 maja 2016 roku w internecie na stronie fecebook ukazała się interpelacja nr 3311 złożona przez posłankę na Sejm RP Panią Bożenę Henczyca skierowaną do Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

norka
 

Reklama:

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat Kępiński - logo
Kępno: Ul. Wieluńska zamknięta

Od poniedziałku, 23 maja 2016 roku jest zamknięta ul. Wieluńska w Kępnie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr...

Zamknij