Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kępińskiego.

Organizacje te otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kępińskiego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015 roku. Wsparcia udzielono dziewięciu podmiotom na łączną kwotę 21 800,00 zł

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje
Celem konkursu ofert było wyłonienie i dofinansowanie projektów określonych w „Programie współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Wyżej określone podmioty mogły składać oferty na realizację zadań w zakresie:
1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
4. Turystyki i krajoznawstwa.
5. Pomocy społecznej.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego dokumenty podpisywali: Starosta Kępiński – Witold Jankowski oraz Wicestarosta Kępiński – Grażyna Jany przy kontrasygnacie Skarbnika – Marcina Trojaka. Natomiast ze strony organizacji pozarządowych, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji.
Warto podkreślić, że zorganizowane przez starostę Witolda Jankowskiego spotkanie miało także na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przybyłymi przedstawicielami stowarzyszeń oraz wywołanie dyskusji na temat bieżącej pracy poszczególnych organizacji.

Umowy zostały podpisane z następującymi instytucjami:

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota wnioskowana Przyznana kwota dofinansowania
Kępiński Klub AMAZONKI Ochrona i promocja zdrowia 2000 zł 2000 zł
Stowarzyszenie APERTUS Pomoc społeczna 2000 zł 1500 zł
Stowarzyszenie „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” Nauka, szkolnictwo, wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 3000 zł 2000 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” Turystyka i krajoznawstwo 1000 zł 1000 zł
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” Pomoc społeczna 900 zł 500 zł
Kępiński Klub KYOKUSHIN KARATE Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2000 zł 1000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego 4800 zł 4800 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 10000 zł 8000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2000 zł 1000 zł

 

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie policjantów z seniorami
Policjanci spotkali się z seniorami

8 kwietnia br. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie: oficer prasowy - sierż. Anna Lubojańska, kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w...

Zamknij