Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego

Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie.

III Runda Pucharu Południa
Turniej Łuczniczy „III Sycowska Strzała”
19 maja 2018 r.

I Informacje ogólne.
1. Turniej stanowi III Rundę Pucharu Południa 2018 i podlega ogólnemu regulaminowi Pucharu Południa 2018 dla kategorii łuków tradycyjnych i klasycznych.
Pełna treść regulaminu znajduje się pod adresem: http://www.ligisportowe.pl/pp2018/szablon_regulamin.php

2. Turniej „III Sycowska Strzała” to cykliczna impreza plenerowa organizowana na terenie parku miejskiego w Sycowie.

3. Organizator: Klub Sportowy WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców oraz Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie.

4. Koordynatorami imprezy są: Adam Hrehorowicz, Jerzy Andrzejczak i Ireneusz Lebek.
Kontakt:
Adam – tel. 785 04 32 77, e-mail: dyrektor@mosir.sycow.pl
Jerzy – tel. 608 492 928
Irek – tel. 668 113 427

5. Miejsce: Park Miejski w Sycowie (okolice grilla)
56-500 Syców
Syców GPS 51.303038, 17.720553
Patronat honorowy nad imprezą Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie Bolesław Moniuszko.

II Warunki uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w turnieju jest odpłatne. Opłata startowa wynosi – 40 zł seniorzy (osoby +60 30 zł.) 20 zł. juniorzy. Zgłoszeń dokonuje się elektronicznie na stronie:
http://www.ligisportowe.pl/pp2018/szablon_rejestracja.php…
do dnia 18.05.2018 r. do godziny 16:00 Za zgłoszenie w dniu zawodów pobierana będzie dodatkowa opłata startowa w wysokości 10 zł od uczestnika.

2. W ramach opłaty startowej zapewniony jest ciepły posiłek oraz bar kawowy.

3. Kategorie sprzętowe : Łuki tradycyjne, Łuki klasyczne, dodatkowo Bloczki
Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem opiekunów – podając imię i nazwisko opiekuna przy zapisach.

KLASYFIKACJA GENERALNA WEDŁÓG REGULAMINU PUCHARU POŁUDNIA dla startujących w PP
Dodatkowe Kategorie w turnieju :
a) juniorzy i juniorki – urodzony 2007 do 2003 (11 do 15 lat) bez podziału na kategorie sprzętowe
b) seniorzy i seniorki – urodzeni przed 2003r 16 lat i więcej

W turnieju „III Sycowska Strzała” rozgrywana będzie oddzielna konkurencja o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie w strzelaniu na odległość ok. 70 m (precyzja). Zawodnik oddaje tylko jeden strzał do dużej tarczy znajdującej się na wyspie. W tej konkurencji mogą brać udział wszyscy zawodnicy bez względu na rodzaj i siłę łuku i strzał.

Podział na kategorie sprzętowe: Łuki Tradycyjne, Łuki Klasyczne, Bloczki oraz kobiety i mężczyźni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowej i sprzętowej w przypadku małej liczby zawodników (minimum cztery osoby).

III Wymagania sprzętowe. Regulamin ogólny (TURNIEJU)
Uczestnik turnieju musi posiadać sprzęt na poniższych warunkach:

1. Kategoria – Łuki TRADYCYJNE
• łuk naturalny lub tradycyjny, jedno lub dwuczęściowy (wyjątek rekonstrukcje łuków historycznych kilku częściowych jak łuki Indian i Eskimosów). Łuk taki nie może posiadać przyrządów, ani oznaczeń celowniczych oraz strzała nie dotyka osi łuku.
• strzały drewniane z lotkami z materiałów naturalnych: pióro, skóra, papier
• łuki tradycyjne ze strzałami innymi niż wymienione powyżej są kwalifikowane jako łuki klasyczne.
2. Kategoria – Łuki KLASYCZNE
• łuk klasyczny typu „HUNTER” lub sportowy łuk klasyczny tzw. „BAREBOW” jedno lub wieloczęściowy. Łuk taki nie może posiadać przyrządów, ani oznaczeń celowniczych, tłumików na majdanie i ramionach, stabilizatorów i innych elementów pomocniczych (dozwolone tłumiki drgań na cięciwie).
• Strzały wykonane z dowolnych materiałów.
3. Kategoria – Łuki BLOCZKOWE
Łuki typu bloczkowego, dopuszczalne przyrządy celownicze, stabilizatory, strzały dowolne, groty tylko tarczowe. (Ze względów czasowych dla łuków bloczkowych wprowadza się limit czasowy 2 minuty od podejścia do palika na oddanie 6 strzał).
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii sprzętowej zadeklarowanej przed rozpoczęciem zawodów.
5. Osady strzał mogą być wykonane z dowolnych materiałów oraz wykonane dowolną techniką.
6. Każdy uczestnik musi posiadać min. 6 własnych strzał (zalecana jest większa ilość).
7. Groty TYLKO toczone, ZAKAZ KUTYCH i innych z ostrymi krawędziami.
8. Kontrola sprzętu może nastąpić w dowolnym momencie zawodów.
9. W razie wątpliwości ostateczne zdanie o dopuszczeniu strzał i łuku do turnieju ma Sędzia Główny.
10. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące.

IV Przebieg turnieju.

1. Przyjazdy i zgłoszenia uczestników od 8:30 do 9:30 w dniu zawodów
2. Rozpoczęcie zawodów godzina 10:30
3. Zakończenie strzelania i posiłek od godziny 15:00
4. Dekoracje zwycięzców od godz. 15:15

V Nagrody.
Medale puchary i dyplomy.

VI Konkurencje.
1. Konkurencje podstawowe Pucharu Południa:
1.1 Precyzja – 15 m – 6 tarcz na planie kwadratu – liczy się jedna strzała w jednej, dowolnej, tarczy – pozycja dowolna pkt. 1-5
1.2 Tarczówka – 20 m – 2 tarcze 40 Field – po trzy strzały do tarczy – pozycja dowolna, pkt. 1-5
1.3 Zwierzaki 2D – pozycja klęcząc sójka – 7 m – jedna strzała wiewiórka – 10m – jedna strzała zając – 13 m – dwie strzały sarna – 22 m – dwie strzały
1.4 Zwierzaki 2D – pozycja dowolna indyk – 24 m – dwie strzały jeleń – 33 m – cztery strzały
1.5 Miś – 25 m – pozycja tyłem
1.6 Odległościowa 80 Field – 40 m – pozycja dowolna
1.7 Odchodzono Tarcza „romb” – 10, 20, 30 m – po dwie strzały z każdego dystansu, jedna stojąc jedna klęcząc.
1.8 Bojówka Tarcza (hełm szturmowca) – dwa paliki 11 m, 21 m – pierwszy w osi tarczy, drugi około 2 m od osi. Zawodnik przemieszcza się pomiędzy dwoma odległościami (tam i z powrotem), zaczynając od dowolnej. Z każdej odległości wykonuje po 1 strzale (w sumie 6). Ograniczenie czasowe konkurencji to 45s.
1.9 Czasówka. Tarcza – cień indyka – 19m – punktacja według schematu Ilość strzał w celu Punkty: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 30. Uczestnik, który wg zasad uzyska ponad 30 pkt. do klasyfikacji dopisywane ma równo 30. Każdy uczestnik ma 25 sekund czasu na wykonanie jak największej ilości trafień. Pozycja łucznika oraz miejsce strzał dowolne. Pierwsza strzała może znajdować się na cięciwie jednak Zawodnik na starcie może dotykać łuku tylko jedna ręka. Zabrania się przed rozpoczęciem liczenia „napinać” łuk. Zakaz podawania strzał przez innych.
1.10 Precyzja – wybór Tarcza „rzutki” – 17m – pozycja dowolna. Na tarczy znajdują się cele różnej wielkości i punktacji. Tło tarczy – 1 pkt. cel o śr. 20 cm – 2 pkt. 15 cm – 3 pkt. 10 cm – 4 pkt. 5 cm – 5 pkt.

Konkurencje dodatkowe:
1) 3D – 3 zwierzaków (kaczka, lis, zając,)
2) 3D – 3 zwierzaki (jastrząb, bóbr stojący, jeleń)
3) Karuzela – tarcza obrotowa
4) Ruchoma tarcza – bujak
5) Piramida

Opis konkurencji dodatkowych:
Konkurencje dodatkowe – Punktacja Celi 3D strzelamy maksymalnie 2 strzałami do jednego celu: punktacja 20,15,10 pkt.
1 – konkurencja
Zwierzaki 3D Kaczka
Zwierzaki 3D Lis
Zwierzaki 3D Zając
2 – konkurencja
Zwierzaki 3D Jastrząb
Zwierzaki 3D Bóbr
Zwierzaki 3D Jeleń
3 – konkurencja
Karuzela – obracające się tarcze wokół osi strzelamy (6 strzał łącznie, punktacja jak na tarczy)
4 – konkurencja
Ruchoma tarcza (bujak) – aby zwolnić blokadę dużej tarczy należy najpierw wcelować strzałą w małą tarcze (6 strzał łącznie, punktacja jak na tarczy)
5 – konkurencja
Piramida – (odległościówka ok. 80m) plansza tworzy trójkąt z podziałem na trzy strefy punktowane (6 strzał łącznie, punktacja 10, 5, 2 pkt.)

VII Informacje dodatkowe.
1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: przeprowadzania wywiadów, robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania oraz wykorzystania ich do potrzeb reklamowych, promocyjnych oraz wszelkich innych potrzeb komercyjnych w następującym zakresie: utrwalenia i zwielokrotnienia technikami drukarskimi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, audialnymi, multimedialnymi, wprowadzenia do obrotu, użyczenia, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, nadawania, re-emitowania i rozpowszechniania w sieci Internet.
4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w Pucharze Południa oraz podpisując listę startową Rundy potwierdzają znajomość regulaminu i go akceptują. Tym samym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Puchar Południa 2018, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

Główny organizator imprezy
Adam Hrehorowicz

Plakat łucznictwo

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
1. Turniej 2018
Trzcinica: Turniej piłkarski na Orliku

3 maja 2018 r. na Orliku w Trzcinicy odbył się turniej piłki nożnej. Za jego przygotowanie i przeprowadzenie odpowiadał Pan...

Zamknij