Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Odpoczywali w Ustroniu Morskim

Dzięki współpracy z PCPR w Kępnie trzcinicki projekt „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… – budowanie lokalnego systemu wsparcia” pozyskał znaczne środki finansowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy stara się wykorzystać je jak najlepiej i już w dniach 23 lipca – 1 sierpnia odbył się dziesięciodniowy obóz szkoleniowo-terapetuczny w Ustroniu Morskim dla 10 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Podczas wyjazdu każda z 10 uczestniczek obozu szkoleniowo-terapeutycznego wzięła udział w treningu kompetencji społecznych oraz w treningu kompetencji rodzicielskich. 

ustronie_morskie2014_1

Ponadto na czas zajęć zapewniona została opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, w ramach której zorganizowane zostały zespoły ćwiczeń psychoruchowych oraz arteterapia. Wszyscy uczestnicy wyjazdu są bardzo zadowoleni zarówno ze szkoleń, jak i miejsca wypoczynku. Większość z nich nigdy nie miała możliwości ani finansowej, ani życiowej, aby zobaczyć polskie morze. 

ustronie_morskie2014_3

Realizacja projektu, umożliwiła im zdobycie nowych wiadomości, poszerzenie horyzontów oraz co najważniejsze kilkudniowy odpoczynek od codziennych trosk i zmartwień związanych z wychowywaniem dzieci niepełnosprawnych. 

ustronie_morskie2014_2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy przeszedł tym samym kolejny etap realizacji projektu w partnerstwie z PCPR Kępno „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… – budowanie lokalnego systemu wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków Powiatu Kępińskiego i Gminy Trzcinica.
Pozyskane dofinansowanie z EFS na 2014 rok wynosi : 894 991,05 zł, a wkład własny w zadanie to łączna kwota 104 998,95 zł ze środków Powiatu Kępińskiego i Gminy Trzcinica.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy otrzyma część dofinansowania na realizację zadań merytorycznych w kwocie 37 900,00 zł, wkład własny będzie sięgał kwoty 7 000,00 zł, pieniądze te zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. PCPR jako Lider projektu odpowiada po stronie formalno prawnej dotyczącej Prawa Zamówień Publicznych, a także rozliczeń finansowych w ścisłej współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy.
Projekt skierowany jest do 78 osób – mieszkańców Powiatu Kępińskiego. PCPR Kępno jako Lider projektu obejmuje wsparciem 50 osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami, 9 rodzin zastępczych oraz 7 osób doznających przemocy w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy jako Partner zorganizuje wsparcie dla 10 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, wytypuje również 3 osoby doznające przemocy w rodzinie oraz 2 osoby niepełnosprawne do uzyskania profesjonalnego wsparcia w projekcie. Łącznie ze wsparcia w projekcie „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… – budowanie lokalnego systemu wsparcia„ w roku 2014  skorzysta 15 osób z terenu Gminy Trzcinica.
W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi wezmą udział w 10 dniowym obozie szkoleniowo-terapeutycznym nad Bałtykiem. Tam przeprowadzone zostaną dla nich profesjonalne warsztaty (trening kompetencji społecznych, trening kompetencji rodzicielskich) a dla dzieci i młodzieży różne formy rehabilitacyjne. Rodzice wezmą również udział w grupach wsparcia, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także w grupowym poradnictwie zawodowym.
3 osoby z terenu Gminy Trzcinica wraz z  pozostałymi uczestnikami projektu z PCPR wezmą udział w 7 dniowym wyjeździe nad Bałtyk, tam będą uczestniczyć w warsztatach z doradcą zawodowym, prawnikiem. Dla dzieci zostaną zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńcze. Uczestniczki wezmą również udział w grupach wsparcia, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także w szkoleniu aktywizującym/kursie uzupełniającym kwalifikacje zawodowe.
2 osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Trzcinica wraz z resztą uczestników projektu z PCPR wezmą udział w 14 – dniowym turnusie rehabilitacyjnym w miejscowości nad Bałtykiem, tam uczestniczyć będą w warsztatach: trening kompetencji i umiejętności osobistych i życiowych, arteterapii. Skorzystają również z grupowego i indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego oraz prawnika. Wezmą udział również w kursach uzupełniających kwalifikacje zawodowe.

Opracowano na podstawie materiałów Gminy Trzcinica.

 

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wystawa modeli samochodów
Złota era amerykańskiej motoryzacji

Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza na zwiedzanie wystawy modeli samochodów złotej ery amerykańskiej motoryzacji. Właścicielem całej kolekcji jest Leszek Nikodem. Wystawę...

Zamknij