Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Rozpocznie się I etap budowy obwodnicy Kępna

Z inicjatywy minister Andżeliki Możdżanowskiej 22 maja br. odbyło się spotkanie, którego tematem była budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

Pierwszą częścią spotkania była wizyta terenowa na nieczynnym węźle drogowym w Myjomicach. Udział w niej wzięli Starosta Powiatowy Witold Jankowski, Wicestarosta Grażyna Jany, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus, poseł Józef Racki, dyrektor Opolskiego Oddziału GDDIA Ryszard Kałużny, dyrektor Poznańskiego Oddziału GDDIA Andrzej Sikora oraz media.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna02 Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna

Dalszą część, kontynuowano w Starostwie Powiatowym w Kępnie. W tym spotkaniu udział wzięli mieszkańcy powiatu oraz samorządowcy gmin. Omówione zostały etapy realizacji budowy obwodnicy oraz stan prac na dzień dzisiejszy.
Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 została podzielna na dwa odcinki:
północny, długość ok 4,4 km: Kępno od istniejącej DK11 do węzła Kępno – Krążkowy.
Południowy, długość ok 6,8 km: Kępno od nietaniejącego węzła Kępno – Krążkowy do nieistniejącego DK11. Realizacja tego odcinka uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna11 Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna08

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna
Obwodnica pozwoli skomunikować od północy drogę krajową nr 11 z trasą S8 biegnącą w kierunku Wrocławia i Warszawy, jednocześnie spowoduje wyprowadzenie części ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie DK 11 przez Kępno. Budowa obwodnicy Kępna ma trwać nie dłużej niż 31 miesięcy od udzielenia zamówienia wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.
W dniu 9 stycznia 2015 roku nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie w postępowaniu na budowę obwodnicy Kępna od firm pragnących w przyszłości złożyć swoje oferty cenowe w tym przetargu. Spośród 21 firm wyłoniono 20, które 28 kwietnia 2015 r. zaproszono do złożenia ofert i tym samym rozpoczęto II etap przetargu.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna12

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna
Obecnie oferenci przygotowują się do sporządzenia i złożenia swoich ofert. Ich otwarcie przewiduje się na dzień 9 czerwca br. Następnie Oddział GDDKiA w Opolu przystąpi do rozpatrzenia i wyboru najkorzystniejszej z nich. Równolegle do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót, trwa postępowanie na nadzór inwestorski. Otwarcie złożonych ofert na Nadzór przewiduje się na dzień 29 maja 2015 r.

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Kępna

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
OSP w Piotrówce
Zawody Strażackie w Trzcinicy

W niedzielne popołudnie, 17 maja na Stadionie w Trzcinicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W tegorocznych zawodach udział...

Zamknij