Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Nowy wóz strażacki dla OSP w Trzcinicy

27 lipca w Poznaniu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzcinica poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Umowę podpisali Prezes Zarządu WFOŚiGW Hanna Grunt i Zastępca Prezesa WFOŚiGW Marek Zieliński oraz Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przy kontrasygnacie Skarbnika Grzegorza Baraniaka.

podpisanie umowy

Umowa jest rezultatem złożenia wniosku przez Gminę Trzcinica o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Celem Projektu jest zakup ciężkiego wozu pożarniczego dla OSP w Trzcinicy, którego wartość to 1 014 760 złotych z czego dofinansowanie to 811 808 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a wkład własny Gminy Trzcinica to 202 952 złotych. Środki zewnętrzne to około 80% wartości zakupu pojazdu. Jest to kolejny pojazd dla OSP z terenu Gminy Trzcinica, w 2008 był to średni MAN a w 2014 lekki Ford Transit. W następnych latach planowane są zakupy kolejnych w celu unowocześnienia i zmodernizowania wyposażenia jednostek OSP Gminy Trzcinica.

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
koncert-M.Słowikowski3
Koncert Mateusza Słowikowskiego

W piątek 24 lipca na kępińskim rynku miało miało miejsce kolejne wydarzenie z cyklu "Muzyczne Lato w Kępnie". Tym razem...

Zamknij