Ziemia Kępińska

Prasa lokalna - Kępno i okolice

Reklama:

Nowe władze Powiatowego Forum Społeczno-Gospodarczego w Kępnie.

9 czerwca w Kępnie odbyło się V walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Forum w Kępnie.

forum-2W zebraniu uczestniczyli członkowie forum z powiatu kępińskiego, w tym radni miejscy i powiatowi Forum. Gościem zebrania był Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego – Stanisław Baliński. Przewodniczący Forum Krzysztof Dąbrowski przedstawił wszystkim sprawozdanie z czteroletniej działalności stowarzyszenia.
W minionym okresie Zarząd Forum spotkał się 26 razy. Nasze stowarzyszenie ma bardzo dobrą pozycję społeczno-gospodarczą w powiecie, jesteśmy rozpoznawalni w swoich działaniach. Inicjatywy, które przedstawiliśmy mieszkańcom ziemi kępińskiej spotkały się z dużą aprobatą.
W 2014 roku radni forum w gminie Kępno zaproponowali aby nie podnosić podatków od budynków gospodarczych i garaży co spotkało się aprobatą pozostałej części rady i władz miasta. Została dokonana zmiana w uchwale rady miejskiej, która od 2014 roku dopuszcza sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych na rzecz najemców po bardzo atrakcyjnej cenie oraz sprzedaż mieszkań, gdzie znajdują się lokale użytkowe. W wyborach samorządowych w 2014 roku nasz kandydat na burmistrza miasta i gminy w Kępnie dotarł do II tury i uzyskał 4359 głosów, Natomiast mandaty radnych z ramienia Forum do rady miejskiej w Kępnie uzyskało 5 radnych: Krzysztof Dąbrowski, Zygmunt Nowacki, Adam Poziemski, Beata Szalek i Wiesław Walas, natomiast do rady powiatu 3 osoby: Ryszard Dachowski, Wiktor Gruszka i Marian Górecki.
W 2015 roku byliśmy uczestnikami Krajowego Forum Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie. We wrześniu przekazaliśmy nieodpłatnie opaski odblaskowe dla uczniów szkoły podatkowej w Krążkowych oraz czujniki dymu i gazu dla osób starszych i samotnych.
W maju 2016 roku podczas sesji rady miejskiej złożyli wiosek o dokonanie zmian w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno i wykreślenie terenów przeznaczonych pod hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie gminy Kępno – dotyczyło to hodowli zwierząt futerkowych /norki amerykańskiej/ w miejscowości Zosin, gdzie wydano pozwolenie na budowę. W listopadzie 2016 roku w sali Z.S.P nr 1 w Kępnie Forum zorganizowało II Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Trzmiela, w którym udział wzięło 6 drużyn.
Samorząd powiatowy i gminny realizuje inwestycje, których wnioskodawcami są także radni Forum. Wyremontowano ulicę Strumykową, ul. Staszica oraz trwają prace na ulicy Poniatowskiego, Szkolnej i Zamkowej w Kępnie. Od lipca br rozpoczną się prace związane z budową długo oczekiwanego boiska sportowego – wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie. W samorządzie powiatowym rozpoczęto rozbudowę bloku operacyjnego, budowę lądowiska na dachu szpitala w Kępnie. Niedługo ruszy budowa drogi Krążkowy-Mikorzyn ze ścieżką rowerową i chodnikami.
Forum jest bardzo dobrze postrzegane jako stowarzyszenie działające na rzecz mieszkańców ziemi kępińskiej i to jest także Wasza zasługa za co bardzo dziękuję – w swoim sprawozdaniu mówił Krzysztof Dąbrowski do obecnych na sali.
Jesienią 2018 roku czekają nas kolejne wybory samorządowe.
Na dzisiaj obowiązuje ordynacja wyborcza z poprzednich wyborów – chociaż zakusy , na zmiany w samorządach są różne. Robimy wszystko aby nie zamknąć się w swoim środowisku. Rozmawiamy z tymi, którym zależy na tym aby samorządność została w samorządzie, którym zależy także na rozwoju naszego powiatu, a nie na stanowiskach czy funkcjach.
Przygotowujemy nowy program wyborczy dla mieszkańców Gminy Kępno i powiatu. Od 20 prawie lat w każdych wyborach samorządowych osiągamy bardzo dobre wyniki, gdzie mieszkańców reprezentują radni Forum.
Mam nadzieję, ze w nadchodzących wyborach znajdziemy pośród Was – chętnych do udziału w wyborach samorządowych. Zachęcam mieszkańców powiatu do kontaktu z nami. Oczekujemy propozycji związanych z rozwojem naszego regionu – zachęcam do tworzenia wspólnego programu społeczno-gospodarczego.
Na zakończenie Krzysztof Dąbrowski podziękował ustępującemu zarządowi, komisji rewizyjnej za prace na rzecz stowarzyszenia. Dziękuję wszystkim członkom, dziękuję sympatykom i członkom wspierającym nasze stowarzyszenie.
W następnym punkcie zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne zebranie członków Forum udzieliło absolutorium Przewodniczącemu i ustępującemu Zarządowi.
W tajnych wyborach Przewodniczącym Powiatowego Forum Społeczno-Gospodarczego został ponownie Krzysztof Dąbrowski.
Do Zarządu Forum na kolejna 4 letnią kadencję zostali wybrani:
Biegańska Grażyna, Dachowski Ryszard, Gollmer Marek, Gruszka Wiktor, Hofman Adam, Kokot Czesław, Marciniak Jarosław, Nowacki Zygmunt, Trojak Jan, Żebrowski Leszek.
Do Komisji Rewizyjnej:
Mikołowski Adam, Nowicki Sławomir, Poziemski Adam,
Podczas ponad dwugodzinnego spotkania uczestnicy zebrania w trakcie dyskusji rozmawiali o inwestycjach w powiecie kępińskim – rozbudowy szpitala w Kępnie , budowa lądowiska i budowa dróg, w gminie Kępno – inwestycje drogowe, budowa mieszkań komunalnych oraz budowa krytej pływalni. Poruszono także temat budzącej wiele obaw mieszkańców budowy fermy norek amerykańskich w Zosinie Gmina Kępno.

Na zakończenie uczestnicy Walnego zebrania podjęli uchwałę dot. realizacji zadań przez Zarząd Forum na kolejne 4 lata m.in.
- wystąpić z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu o wykonanie ronda przy ul. Obrońców Pokoju-Wiosny Ludów oraz ulicy Poznańskiej-Ruchu Oporu-Grabowska w Kępnie,
- wystąpić w wnioskiem do samorządu powiatowego o wykonanie remontu drogi w Grębaninie i Osinach,
- zorganizować obchody 20 –lecia powstania Forum,
- udział Forum w wyborach samorządowych w gminie Kępno i powiecie kępińskim,
– dołożyć wszelkich starań aby zachęcić młodych ludzi do wstąpienia do Forum,
- kontynuacja organizacji Turniejów Piłki Nożnej im. Jerzego Trzmiela.
Po przyjęciu w/w wniosków zebranie zakończył Przewodniczący Krzysztof Dąbrowski.

Zarząd
Powiatowego Forum Społeczno-Gospodarczego w Kępnie

forum-1 forum-3 forum-4

Nasza prasa obejmuje swym zasięgiem cały powiat kępiński (gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica). W skład tej grupy mediów wchodzi dziennik - portal ziemiakepinska.pl i gazeta drukowana - czasopismo "Ziemia Kępińska".
Na terenie powiatu działają jeszcze inne lokalne media (innych wydawców): Kepnianie.pl, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Powiatowy, Radio Sud, Gazeta Bezpłatna Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, Tygodnik Kępiński. Polecamy również zaprzyjaźnione forum Kympno.pl
Ziemia Kępińska © 2014
Frontier Theme
Przeczytaj poprzedni wpis:
DSC_0188
Baranów: Warsztaty dla kobiet z Bożeną Henczycą

6 czerwca odbył się pierwszy z cyklu 7 warsztatów skierowanych do kobiet w ramach autorskiego projektu poseł Bożeny Henczycy "Siła...

Zamknij